Hlavní obsah

matter [ˈmætə]

Podstatné jméno

  1. záležitost, věcmatter in handprávě projednávaná záležitost věc na pořadu dne
  2. matters věci, situace běh událostí
  3. of sth otázka čeho problémas a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti
  4. printed matter tiskoviny, (tištěné) dokumenty, listinyreading matterčtivo, (text ke) čtení co lze číst
  5. hmota
  6. látkawaste matterodpadní látky
  7. med.hnis
  8. to, o co jdeWhat's the matter?Co je?, Co se děje?

Vyskytuje se v

matter: mattersvěci, situace běh událostí

mind: mind over mattervítězství ducha nad hmotou

crux: crux of the matterjádro věci

end: end matterdodatky v knize

faecal: faecal matterstolice, výkaly

hand: matter in handzáležitost, o kterou se jedná

preliminary: polygr. preliminary matterúvodní stránky knihy

printed: printed mattertiskoviny, tiskopis(y), tištěné dokumenty

type: polygr. type mattersazba sazební tisková forma

do: It doesn't matter.Na tom nezáleží.

bez, beze: regardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter howbez ohledu na co

mozkový: grey matteranat. šedá kůra mozková

neživý: inanimate matterneživá hmota

otázka: a matter of life and deathotázka života a smrti

plynný: in gaseous state (of matter)v plynném skupenství

prvotní: primordial matterprvotní hmota

předmět: subject matter/object of the agreement/contractpráv. předmět smlouvy

stát: no matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the costať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

tuhý: solid state (of matter)tuhé skupenství

věc: matter/point of honour/AmE honorvěc cti

zajímavost: (just) as a matter of interest, jen informativně for the recordjen tak pro zajímavost

záležitost: private mattersoukromá záležitost

život: a matter of life and deathotázka života a smrti

: However much/No matter how she tried ...Ať se snažila jakkoli ...

být: What's the matter/going on?Co je? co chceš?, co se děje?

jádro: heart of the matter, sum and substancejádro věci

jakkoli: No matter how you do it.Ať to děláš jakkoli.

jednat se: What is it (about)?, What is the matter?O co se jedná? co mi chcete

jedno: It doesn't matter.To je jedno.

jít: What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?O co jde?

mít: It doesn't matter.To máš fuk.

na: Does it matter?, Who cares?Co na tom?

proniknout: get to the heart of the matterproniknout k podstatě věci

přece: It doesn't matter, does it?Na tom přece nezáleží.

s, se: What's the matter with him?Co s ním je?

sejít: It doesn't matter., It makes no difference.Na tom nesejde. nezáleží

vadit: Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.To nevadí.

záležet: It doesn't matter (at all).Na tom (vůbec) nezáleží.

hasnout: That's the end of the matter., That's it.Tím to hasne.

rozkrájet se: no matter how hard I try, not for the life of mei kdybych se rozkrájel

fact: as a matter of factvlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktů