Hlavní obsah

matter [ˈmætə]

Podstatné jméno

  1. záležitost, věcmatter in/at handprávě řešená/projednávaná záležitost věc na pořadu dne
  2. matters věci, situace běh událostí
  3. of sth otázka čeho problémas a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti
  4. printed matter tiskoviny, (tištěné) dokumenty, listinyreading matterčtivo, (něco na) čtení co lze číst
  5. hmota
  6. látkawaste matterodpadní látky
  7. med.hnis
  8. to, o co jdeWhat's the matter?Co je?, Co se děje?Is something/anything the matter?Děje se něco?

Vyskytuje se v

fact: as a matter of factvlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktů

mind: mind over mattervítězství ducha nad hmotou

crux: crux of the matterjádro věci

degree: matter of degreeotázka míry

end: end matterdodatky v knize

faecal: faecal matterstolice, výkaly

hand: matter in handzáležitost, o kterou se jedná

matter of course: as a matter of course(zcela) samozřejmě, zcela běžně

preliminary: polygr. preliminary matterúvodní stránky knihy

printed: printed mattertiskoviny, tiskopis(y)

type: polygr. type mattersazba sazební tisková forma

do: It doesn't matter.Na tom nezáleží.

bez, beze: bez ohledu na coregardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter how

bez, beze: bez legracevážná věc no laughing matter, nežertuji No kidding!

mozkový: anat. šedá kůra mozkovágrey matter

neživý: neživá hmotainanimate matter

otázka: otázka života a smrtia matter of life and death

plynný: v plynném skupenstvíin gaseous state (of matter)

prvotní: prvotní hmotaprimordial matter

předmět: práv. předmět smlouvysubject matter/object of the agreement/contract

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

tuhý: tuhé skupenstvísolid state (of matter)

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor

zajímavost: jen tak pro zajímavost(just) as a matter of interest, jen informativně for the record

záležitost: soukromá záležitostprivate matter

život: otázka života a smrtia matter of life and death

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

být: Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?

být: Co je ti?What's the matter with you?

jádro: jádro věciheart of the matter, sum and substance

jakkoli: Ať to děláš jakkoli.No matter how you do it.

jednat se: O co se jedná? co mi chceteWhat is it (about)?, What is the matter?

jedno: To je jedno.It doesn't matter.

jít: O co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?

mít: To máš jedno.It doesn't matter.

na: Co na tom?Does it matter?, Who cares?

proniknout: proniknout k podstatě věciget to the heart of the matter

přece: Na tom přece nezáleží.It doesn't matter, does it?

s, se: Co s ním je?What's the matter with him?

sejít: Na tom nesejde. nezáležíIt doesn't matter.

vadit: To nevadí.Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.

věc: To je věc názoru.It's a matter of opinion.

záležet: Na tom (vůbec) nezáleží.It doesn't matter (at all).

záležet: Záleží na tom?Does it matter?

hasnout: Tím to hasne.That's the end of the matter., That's it.

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelno matter how hard I try, not for the life of me