Hlavní obsah

affair [əˈfeə]

Vyskytuje se v

domestic: domestic affairsvnitřní záležitosti státu

external: Ministry of External AffairsMinisterstvo zahraničí

extramarital: extramarital affairmimomanželský poměr

hit and miss: hit-and-miss affairvěc náhody

internal: internal affairsvnitřní záležitosti

statement: ekon. statement of affairspřehled stavu/výkaz aktiv a pasiv (podniku) při konkurzu

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Department

mít: mít něco s kýmvztah have an affair with sb, romance sb, stýkat se associate with sb

událost: zahraniční události ve zprávách ap.foreign affairs