Hlavní obsah

affair [əˈfeə]

Vyskytuje se v

domestic: domestic affairsvnitřní záležitosti státu

external: Ministry of External AffairsMinisterstvo zahraničí

extramarital: extramarital affairmimomanželský poměr

hit and miss: hit-and-miss affairvěc náhody

internal: internal affairsvnitřní záležitosti

statement: ekon. statement of affairspřehled stavu/výkaz aktiv a pasiv (podniku) při konkurzu

ministerstvo: Ministry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Departmentministerstvo zahraničních věcí

mít: vztah have an affair with sb, romance sb, stýkat se associate with sbmít něco s kým

událost: foreign affairszahraniční události ve zprávách ap.

affair: public affairsveřejné dění