Hlavní obsah

subject

Předložka

  • subject to (a condition) pod (jednou) podmínkou čeho, pouze pokud uskutečnit se ap.subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

Vyskytuje se v

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

examination: be subjected to examinationbýt podroben výslechu

revision: be subject to revisionpodléhat možné změně údaje, předpisy ap.

poddaný: subjectspoddaný lid

předmět: subject matter/object of the agreement/contractpráv. předmět smlouvy

přejít: change the subjectpřejít na jiné téma

studijní: subject (of study), branch of studystudijní obor

věcný: subject indexvěcný rejstřík

volitelný: option, AmE elective (subject)volitelný předmět

nechat: Let's drop this subject., zapomeneme na to Let's forget it.Nechme toho.

odběhnout: digress from the topic, get off the subjectodběhnout od tématu

podrobit: subject/put sb to torturepodrobit koho mučení

zdanění: be subject to taxationekon. podléhat zdanění

list: Let's change the subject., Let's drop this subject.přen. Obraťme list.

subject: be subject to sthpodléhat čemu, být předmětem čeho na nějž se něco vztahuje