Hlavní obsah

subject

Předložka

  • subject to (a condition) pod (jednou) podmínkou čeho, pouze pokud uskutečnit se ap.subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

Vyskytuje se v

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

examination: be subjected to examinationbýt podroben výslechu

revision: be subject to revisionpodléhat možné změně údaje, předpisy ap.

poddaný: poddaný lidsubjects

předmět: práv. předmět smlouvysubject matter/object of the agreement/contract

předmět: předmět (roz)hovorusubject of conversation

předmět: školní předmět(school) subject

předmět: povinný/volitelný předmětcompulsory/optional subject/course

přejít: přejít na jiné témachange the subject

studijní: studijní oborsubject (of study), branch of study

věcný: věcný rejstříksubject index

volitelný: volitelný předmětoption, AmE elective (subject)

nechat: Nechme toho.Let's drop this subject., zapomeneme na to Let's forget it.

odběhnout: odběhnout od tématudigress from the topic, get off the subject

podrobit: podrobit koho mučenísubject/put sb to torture

zdanění: ekon. podléhat zdaněníbe subject to taxation

list: přen. Obraťme list.Let's change the subject., Let's drop this subject.