Hlavní obsah

subject

Přídavné jméno

  1. be subject to sth podléhat čemu, být předmětem čeho na nějž se něco vztahujesubject to change without noticezměna vyhrazena, může se měnit bez (předchozího) upozornění v oznámení ap.
  2. to sth vystavený čemu vliv, pravidla ap.
  3. form.porobený, podmaněný národ, lid

Předložka

  • subject to (a condition) pod (jednou) podmínkou čeho, pouze pokud uskutečnit se ap.subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

Vyskytuje se v

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

examination: be subjected to examinationbýt podroben výslechu

revision: be subject to revisionpodléhat možné změně údaje, předpisy ap.

poddaný: subjectspoddaný lid

předmět: subject matter/object of the agreement/contractpráv. předmět smlouvy

přejít: change the subjectpřejít na jiné téma

studijní: subject (of study), branch of studystudijní obor

věcný: subject indexvěcný rejstřík

volitelný: option, AmE elective (subject)volitelný předmět

nechat: Let's drop this subject., zapomeneme na to Let's forget it.Nechme toho.

odběhnout: digress from the topic, get off the subjectodběhnout od tématu

podrobit: subject/put sb to torturepodrobit koho mučení

zdanění: be subject to taxationekon. podléhat zdanění

list: Let's change the subject., Let's drop this subject.přen. Obraťme list.

subject: be subject to sthpodléhat čemu, být předmětem čeho na nějž se něco vztahuje