Hlavní obsah

zdanění

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

pre-tax: pre-tax profit/earningzisk/příjem před zdaněním

profit: ekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdanění

tax: after taxpo zdanění

tax: tax lossztráta při zdanění odečitatelná z daně