Hlavní obsah

taxation [tækˈseɪʃən]

Vyskytuje se v

exemption: tax exemption, exemption from taxationosvobození od daně, daňová výjimka