Hlavní obsah

výše

Podstatné jméno, rod ženský

  1. kniž.(výška) height, highnessve výši očíat eye levelbýt ve výši čeho na jedné úrovnibe level with sth
  2. (nadmořská) altitude, height
  3. (velikost) amount, size(rozsah) extentcelková výšethe total (amount), (rozsah) full extent
  4. (tlaková) high (pressure)oblast tlakové výšeanticyclone, high(-pressure area)

Příslovce

  1. (ve větší výšce) higher
  2. (dříve) aboveviz výšesee above
  3. (do větší výšky) higher

Vyskytuje se v

bota: boty na (vysokém) podpatkuhigh-heeled shoes

čas: je (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...

drát: dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

ekonomický: Vysoká škola ekonomickáUniversity of Economics

kvalita: zboží vysoké kvalityhigh-quality goods

mířit: mířit vysokoaim high

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíhigh/low voltage/tension

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

několikanásobně: několikanásobně vyššíseveral times higher

pec: hutn. vysoká/tavicí/žíhací pecblast/smelting/annealing furnace

podpatek: boty na (vysokém) podpatku(high) heels, high-heeled shoes

poloha: ve vyšších poloháchat higher altitudes

povolený: nejvyšší povolená váha zavazadel při cestováníbaggage allowance

přihláška: přihláška na vysokou školuuniversity application

skok: skok vysokýhigh jump

stožár: elektr. stožár vysokého napětíelectricity pylon

škola: vysoká školauniversity, college

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlaklow/high blood pressure

uvedený: výše uvedenýthe above mentioned, aforesaid

volič: vysoká/nízká účast voličůheavy/low polls

vysoce: Vysoce si ceníme čeho pomoci ap.We highly appreciate sth

vysoká: na vysokéat university, in college

vysoký: sport. skok vysokýhigh jump

vysoký: vysoký strophigh ceiling

vysoký: středně vysokýof medium height

vysoký: elektr. vysoké napětíhigh voltage

vysoký: med. vysoký (krevní) tlakhigh (blood) pressure

vysoký: vysoká školauniversity, college

vysoký: vysoký úřadhigh office

vysoký: vyšší kruhy/vysoká společnosthigh society

vysoký: vysocí představitelé/úřednícihigh-ranking/senior officials

vyšší: vyšší vrstvyupper classes

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotahigh/low nutritional/nutritive value

vzdělání: základní/střední/vysokoškolské/vyšší vzděláníprimary/secondary/university/higher education

zaměstnanost: vysoká/nízká zaměstnanosthigh/low employment rate

zařadit: zařadit vyšší rychlostshift/gear up, upshift

zmíněný: výše zmíněnýabove mentioned

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

horečka: Měl vysokou horečku.He had a high fever.

hříšně: hříšně vysoké cenyexorbitantly high prices

na: jít na vysokou školugo to university

nárok: mít příliš vysoké nárokybe too demanding

nejvyšší: Je nejvyšší čas ...It's high time to ...

než: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

o: Je o hlavu vyšší.He is a head taller.

odvolat se: odvolat se k vyššímu souduappeal to a higher court

postavení: mít vysoké společenské postaveníhave a high social status/rank

priorita: nejvyšší prioritatop priority

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

přihlásit se: přihlásit se na vysokou školuapply for admission to university, AmE apply to college

snést: Materiál snese vysoké namáhání.The material withstands high strain.

účinný: vysoce účinný lékhighly effective drug

vedení: nejvyšší vedenítop management

věk: vysoký/pokročilý věkgreat/advanced age

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

výnosný: vysoce výnosnýhigh-yield, high-yielding

vysoce: vysoce postavenýhigh-ranking, euf. top-drawer

vysoko: letět vysoko/výš(e)fly high/higher

vysoko: ještě výš(e) než coeven higher than sth

vysoko: skákat (dost) vysokojump high (enough)

vysoko: být vysoko ceněnýbe highly valued

vysoký: vysoký muž/stromtall man/tree

vysoký: být o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sth

vysoký: Jak jsi vysoký?How tall are you?

vyšší: ve vyšších patrechin the upper floors/storeys

vyšší: On je vyšší než já.He is taller than me.

vyšší: vyšší mocsuperior power, práv. force majeure

zaznamenat: Byly zaznamenány vysoké hodnoty...High values were detected...

laťka: nasadit laťku vysokoset a high standard

mínění: mít vysoké mínění o komhave a high opinion, think highly of sb