Hlavní obsah

vysoká

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (škola) uni(versity)(fakulta) collegena vysokéat university, in college
  2. (zvěř) deer

Vyskytuje se v

associate: řadový soudce nejvyššího soudu v USApráv. associate justice

bid: = nezvykle vysoká hláška v bridži, která má odradit protihráčekaret. pre-emptive bid

bidder: nejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvícthe highest bidder

clause: doložka nejvyšších výhodmost-favoured-nation clause

college: na místní vysoké školeat a local college

definition: obrazovka s vysokým rozlišenímhigh-definition screen

educated: s vysokým vzděláním i oblast ap.highly educated

education: vyšší vzděláníhigher education

efficiency: s vysokou účinností, vysoce výkonný/účinný/efektivníhigh-efficiency

ever: rekordně vysoký, rekordníhighest ever

executive: manažerský vůz, auto vyšší (střední) třídyexecutive car

fidelity: vysoká kvalita reprodukce zvukuhigh fidelity

forehead: vysoké čelohigh forehead

furnace: vysoká pechutn. blast furnace

gross: film s nejvyššími tržbamihighest/top grossing film

height: středně vysokýof medium height

high: vysoké rozlišení obrazovky ap.high definition

higher: vyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupnibot., zool. higher plants

highly: velmi dobře placený, s vysokým platemhighly paid

later: ke stáru, ve vyšším věkuin later life

levy: uložit vysokou pokutu za colevy a heavy fine for sth

limit: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

live: dožít se vysokého věkulive to a ripe old age

lug: šroub s vysokou hlavou do disků kol ap.tech. lug bolt

management: vyšší managementsenior management

maximum: věznice s nejvyšší ostrahoumaximum security prison

officer: nejvyšší úředník, vedoucí administrativychief officer

official: nejvyšší úředníktop official

pitched: vysoký/hluboký hlashigh/low-pitched voice

premium: mimořádně vysoká nabídka k odkupupremium offer

quality: zboží nejvyšší kvalityprime quality goods

raging: vysoká inflaceraging inflation

rank: prvotřídní, nejvyšší v hierarchiiof the first rank

red alert: být v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovostibe/put sb on red alert

rev: ve vysokých otáčkáchat high revs

sacrifice: nejvyšší oběťthe ultimate sacrifice

senior: vysocí představitelésenior officials

shoe: boty na vysokém podpatkuhigh-heeled shoes

struggle: Prodírali se vysokou trávou.They struggled through the high grass.

sugar: s vysokým obsahem cukruhigh in sugar

supreme: nejvyšší soudSupreme Court

top: nejvyšší tónhud. top note

treasurer: lord (nejvyšší) strážce pokladuBrE, hist. Lord (High) Treasurer

tube: podkolenky, vysoké ponožky hl. do půli holenětube socks

university: na vysoké školeat university

upmarket: posunout se do vyšší (cenové) kategorie, zkvalitnit své výrobky výrobce ap.move upmarket

upscale: posunout se do vyšší cenové kategorie, zkvalitnit služby/produkty výrobce ap.move upscale

voltage: vysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

well: mít vysoké mínění o komthink well of sb

as: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

get into: Nedostal se na vysokou.He didn't get into university.

no: Není o nic vyšší než já.He's no taller than me.

upper class: pocházet z prostředí vyšší společenské třídycome from an upper-class background

think: mít vysoké mínění o kom/čemthink highly of sb/sth

bota: boty na (vysokém) podpatkuhigh-heeled shoes

čas: je (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...

drát: dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

ekonomický: Vysoká škola ekonomickáUniversity of Economics

kvalita: zboží vysoké kvalityhigh-quality goods

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíhigh/low voltage/tension

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

několikanásobně: několikanásobně vyššíseveral times higher

pec: hutn. vysoká/tavicí/žíhací pecblast/smelting/annealing furnace

podpatek: boty na (vysokém) podpatku(high) heels, high-heeled shoes

poloha: ve vyšších poloháchat higher altitudes

povolený: nejvyšší povolená váha zavazadel při cestováníbaggage allowance

přihláška: přihláška na vysokou školuuniversity application

skok: skok vysokýhigh jump

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

issue: the issueto zásadní, hlavní téma/věc to o co jde

arrest: (issue an) arrest warrant for sb(vydat) zatykač na koho

bedfellow: be bedfellows with sb on the issuebýt v tom zajedno s kým

bond: issue bondsvydat dluhopisy

decree: issue a decreevydat výnos

edict: issue an edictvydat edikt

hot: hot issuenejaktuálnější problém, ožehavé téma

invoice: issue/make out an invoicevystavit fakturu

threat: issue threats to sb's lifehrozit komu smrtí

topical: topical issuesaktuální události

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

faktura: issue/řidč. make (out) an invoicefin. vystavit fakturu

hrotit: push it/the issuehrotit to

intimnost, intimita: intimacies, intimate issuesintimnosti

nařízení: issue an ordervydat nařízení

prohlášení: make/issue a statementučinit/vydat prohlášení

příkaz: issue/give an ordervydat/dát příkaz

rozkaz: issue an order to do sthvydat rozkaz k čemu

výdejní: issue counter, v lékárně dispensing countervýdejní pult

zvláštní: special issue, extrazvláštní vydání novin ap.

jednat se: The issue is that ...Jedná se o to, že ...

vystavit: issue/make/hl. BrE raise an invoicevystavit fakturu

koleno: force the issuelámat to přes koleno záležitost ap.