Hlavní obsah

management

Vyskytuje se v

buyout: ekon. management buyoutskoupení akcií společnosti jejím vedením

household: household managementvedení domácnosti

human resources: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

middle: ekon. middle managementstřední úroveň řízení

resource: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

senior: senior managementvrchní vedení podniku

komunální: municipal waste managementodklízení komunálního odpadu

nakládání: waste management, manipulace waste handlingnakládání s odpady

vedení: top managementnejvyšší vedení

režie: under the direction/baton of sb, konaný ap. under sb's management/directionpřen. v režii koho

management: water managementvodní hospodářství, vodohospodářství