Hlavní obsah

management, manažment

Vyskytuje se v

komunální: odklízení komunálního odpadumunicipal waste management

nakládání: nakládání s odpadywaste management, manipulace waste handling

vedení: nejvyšší vedenítop management

režie: přen. v režii kohounder the direction/baton of sb, konaný ap. under sb's management/direction

buyout: ekon. management buyoutskoupení akcií společnosti jejím vedením

household: household managementvedení domácnosti

human resources: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

middle: ekon. middle managementstřední úroveň řízení

resource: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

senior: senior managementvrchní vedení podniku