Hlavní obsah

set

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

concrete: set in concretedefinitivní, pevně daný plán ap.

face: set one's face against sthzarputile odmítat co, být zásadně proti čemu, postavit si hlavu proti čemu

fire: set sth on fire, set fire to sthzapálit, podpálit co

heart: set one's heart on sth(za)toužit po čem

mind: set one's mind on sthvzít si do hlavy, umanout si co

scene: set the scene for sbuvést koho do obrazu aby pochopil souvislosti

scene: set the scene for sthpřipravit půdu pro co

set against: set sb againstpoštvat, postavit, popudit koho proti komu

set back: set sb backsth hovor. stát koho co, přijít koho na kolik o ceně

set back: set sth backodsunout dozadu, odsadit co oproti jiným ap.

set down: set sb downas sth zapsat si, zařadit si koho jak, považovat koho za co udělat si obrázek

set down: set sb downvysadit koho autobus pasažéra

set in: set in(to)sth vsadit, zasadit do čeho kámen do zlata, součástku ap.

set off: set sb offnastartovat, popíchnout koho

set on: set sth onsb poštvat, pustit co na koho psa ap.

set on: set sb onto sth podnítit koho k čemu

setting: (table) settingjídelní sada nádobí a příbory pro jednu osobu

set up: set (osf) upas sth etablovat se, zavést se, začít podnikat v čem v oboru, oblasti ap.

set up: set sb upfor sth připravit, nastartovat koho na co

set up: set sb upnarafičit to, ušít to na koho falešně obvinit ap.

set upon: be set uponby sb být napaden kým fyzicky, nečekaně

shop: set up shopzaložit si firmu, začít podnikat

smart: the smart setsmetánka, vyšší kruhy

tooth: set sb's teeth on edgelézt na nervy komu, štvát, iritovat koho

way: be set in one's waysbýt/pohybovat se v zaběhlých kolejích, být zkostnatělý

wireless: wireless (set)rádio, rozhlas, rozhlasový přijímač

ablaze: set sth ablazezapálit, podpálit co

afire: set sth afirezapálit co

aflame: set sth aflamezapálit, podpálit co

alight: set sth alightpodpálit, zapálit co

all-out: all-out attackútok s nasazením všech sil

blistering: set a blistering pacenasadit vražedné/ostré/brutální tempo

character: výp. character setznaková sada, soubor znaků

chess: chess setšachová sada figurek

crank: crank setpřevodník jízdního kola

cruet: cruet set/standdochucovací souprava na stůl

dead: be dead set on (doing) sthbýt pevně rozhodnutý čemu

default: výp. default setting(s)výchozí/implicitní nastavení

go out: go all out to do sthsnažit se ze všech sil

home: set up homeusadit se, zařídit si (nový) domov

loose: set loosepropustit, osvobodit, vypustit, uvolnit

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

mind: have (got) one's mind set on sthbýt (pevně) odhodlán k čemu, být rozhodnutý (získat) co, mít spadeno na co

pace: set the paceudávat tempo

phrase: set phraseustálené slovní spojení, ustálený obrat

right: put/set sth to rightsnapravit co nepravosti ap.

roadblock: set up roadblockspostavit silniční zátarasy

rot: the rot sets in sthzačíná se zhoršovat, jde to z kopce s čím, nastává úpadek čeho

set-aside: zeměd. set-aside landpůda vyňatá z produkce záměrně nevyužívaná

setting: setting blocktech. distanční vložka/špalík

set up: set up a camprozbít tábor

set up: set up home swhusadit se, zařídit si domov kde

set up: set up shopzaložit si firmu, otevřít provozovnu

suspension: suspension settingnastavení/naladění podvozku

swinging: set sth swingingrozhoupat co

telephone: telephone settelefonní přístroj

television: television settelevizor, televizní přijímač

train: train setsada vláčků modelářských, vlaková souprava

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, hl. řidič, po silnici take to the road

četba: povinná četbarequired reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set book

dát se: dát se na cestuset out for a journey

dlažební: dlažební kostkastará, kamenná cobble(stone), sett, hl. betonová či zámková paver, paving block

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

nastavení: výchozí nastavenídefault setting

pevně: pevně danýset (in concrete), fixed

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

přijímač: televizní přijímačTV set, television (receiver)

příklad: dávat koho/co za příkladset sb/sth as an example

sada: výp. znaková sadacharacter set, typ písma font

servis: čajový servistea set/service

sluchátko: sluchátka k přehrávači ap.earphones, (set of) headphones, náhlavní sada headset

stan: postavit stanpitch/set up a tent

stůl: prostřít stůllay/set the table

svět: vydat se do světaset out in the world

svoboda: pustit koho na svoboduset sb free, release sb

štvát: štvát koho proti komutry to set sb against sb, try to put sb at odds with sb

tempo: udávat temposet the pace

ustálený: ustálené slovní spojeníset phrase, (phrasal) idiom

utvořit: utvořit nový rekordset a new record

uvést: uvést do pohybu coset sth in motion

vláček: vláčky souprava modelů(model) train set

vyniknout: dát vyniknout čemushow sth to good advantage, kontrastem ap. set off sth

vyvést: vyvést koho z omyluopen sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)

zřídit: zřídit si účetbankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an account

budík: nastavit budík na 7set the alarm clock for 7

nařídit: nařídit (si) budík na kolikset the alarm clock for sth

nasadit: Nasadil ostré tempo.He set a hot pace.

nastavit: nastavit hlasitost na maximumset the volume to the maximum

nastavit: Nastav budík na půl osmou.Set the alarm clock for seven thirty.

nastražit: nastražit na koho/co pastset a trap for sb/sth