Hlavní obsah

heart [hɑːt]

Podstatné jméno

 1. at heart v jádru, v podstatě o osobě
 2. have sth at heart ležet co na srdci komu
 3. break sb's heart kniž.zlomit srdce komu nešťastnou láskou
 4. by heart zpaměti, nazpaměť, slovo od slova naučit se
 5. change of heart změna názoru k nějaké události nebo situaci
 6. to one's heart's content kolik je libo, co hrdlo ráčí, do sytosti
 7. Cross my heart. Na mou duši. čestné slovo
 8. from the (bottom of one's) heart od srdce, z hloubi duše, upřímně
 9. give sb heart dodat odvahy komu
 10. not have the heart nemít to srdce něco udělat
 11. lose heart klesat na mysli, zoufat si, ztrácet elán
 12. sb's heart is in his/her mouth srdce v krku trémou ap.
 13. set one's heart on sth (za)toužit po čem
 14. wear one's heart on one's sleeve být co na srdci, to na jazyku, mít srdce na dlani
 15. take heart from sth čerpat z čeho odvahu a naději

Vyskytuje se v

bleeding heart: falešně lidumilný nesnažící se však pomocibleeding-heart

bottom: z celého srdce, z hloubi srdce, upřímněfrom the bottom of one's heart

eat: užírat se, trápit se smutkem ap.eat one's heart out

gladden: zahřát u srdce kohogladden sb's heart

go: (sou)cítím s nímmy heart/sympathy goes out to him

gold: mít zlaté srdce, být dobrák od kostihave a heart of gold

heart: herce, srdce barvahearts

pierce: chytit u srdce kohopierce sb's heart

sleeve: mít srdce na dlani, neskrývat své citywear one's heart on one's sleeve

ad: seznamovací inzerátlonely hearts ad

attack: srdeční záchvat, infarktheart attack

beat: tlukot srdceheart beat

broken-hearted: mít zlomené srdcebe broken-hearted

condition: srdeční chorobaheart condition

congenital: vrozená srdeční vadacongenital heart defect

congestive: městnavá srdeční slabostcongestive heart failure

content: podle libosti, do sytostito one's heart's content

disease: srdeční chorobaheart disease

learn: (na)učit se nazpaměť colearn sth by heart

lonely hearts: přen. osamělá srdce, hovor. seznamka, seznámení inzeráty, seznamovací inzeráty rubrikalonely hearts (section)

massive: těžký infarktmassive heart attack

murmur: srdeční/plicní šelestheart/pulmonary murmur

rate: tepová frekvenceheart rate

soft: mít měkké srdce, být soucitnýhave a soft heart

stout: rozhodnost, odvahastout heart

strike: otřást samotnou podstatou čehostrike at the heart of sth

surgeon: kardiochirurgheart surgeon

young: mladý duchemyoung at heart

ace: srdcové esoace of hearts

brát si: brát si co k srdcitake sth to heart

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

duše: v hloubi/skrytu dušeat the bottom of one's heart, deep inside/down

frekvence: med. tepová frekvenceheart rate

infarkt: dostat infarkthave a heart attack

naučit se: naučit se nazpaměťlearn sth by heart, memorize sth

pohoda: duševní pohodapeace of mind, heart's ease

předsíň: anat. levá srdeční předsíňleft atrium (of the heart)

rytmus: biol. srdeční rytmusheart rhythm

sedma: srdcová sedmaseven of hearts

selhání: med. selhání ledvin/srdcekidney/heart failure

srdce: med. transplantace srdceheart transplant surgery

srdeční: med. srdeční infarktheart attack

sval: srdeční svalheart muscle

šelest: šelest na srdciheart murmur

vskrytu: vskrytu dušedeep in one's heart

záchvat: med. srdeční záchvatheart attack

zpytovat: zpytovat svědomísearch one's conscience/heart

jádro: jádro věciheart of the matter, sum and substance

nazpaměť: (na)učit se nazpaměť comemorize sth, learn sth by heart

proniknout: proniknout k podstatě věciget to the heart of the matter

rvát: To mi rve srdce.That breaks my heart.

sedmička: sedmička hercová kartyseven of hearts

tlouct: Tluče mu srdce?Is his heart beating?

učit se: učit se co nazpaměťmemorize sth, learn sth by heart

dlaň: mít srdce na dlanito wear one's heart on one's sleeve

jazyk: být co na srdci, to na jazykuwear one's heart on one's sleeve, always speak one's mind

klesat: klesat na myslilose heart

lamač: lamač (ženských) srdcíheartbreaker, idol heart-throb

mysl: klesat na myslilose one's heart

poklesnout: poklesnout na myslilose heart

tělo: tělem i dušíbody/heart and soul

vylít: vylít si srdcepour out one's heart

zahořet: zahořet láskou ke komulose one's heart to sb, fall for sb, fall head over heels in love with sb

zahřát: zahřát koho u srdcegladden sb's heart

zlomit: zlomit srdce komubreak sb's heart

zvon: mít srdce jako zvonhave a heart as strong as steel