Hlavní obsah

proniknout

Dokonavé sloveso

  1. (dostat se skrz) čím/kam penetrate (through) sth(dostat se) get through sth(násilím do domu ap.) break into sthproniknout na trhpenetrate the market
  2. přen.(rozšířit se) čím permeate sth, spreadpřen.(prosáknout ven) leakproniknout na veřejnost informaceleak (out)
  3. (pochopit) do čeho penetrate(zcela) fathom sthproniknout k podstatě věciget to the heart of the matter

Vyskytuje se v

taj: proniknout do tajů čehopenetrate the mysteries of sth

entrance: gain entrance to sthproniknout, dostat se kam

insight: gain (an) insight into sthproniknout do čeho, porozumět čemu problému

intrude: intrude osf into/(up)on sthvetřít se, vnutit se, vecpat se, proniknout kam

knack: get the knack of sthzískat cvik v čem, proniknout do čeho

foray: make a foray into sthproniknout kam