Hlavní obsah

podniknout

Dokonavé sloveso

  • co do(kroky ap.) (under)take(cestu ap.) make sthpodniknout krokytake action/stepspodniknout cestumake a journey

Vyskytuje se v

krok: podniknout nutné krokytake necessary steps

odvetný: podniknout odvetná opatřenítake retaliatory measures

action: podniknout kroky, jednat v nějaké záležitostitake action

journey: podniknout cestu, cestovatmake/take a journey

legal: podat žalobu, podniknout právní krokypráv. take legal action

measure: přijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemutake measures to do sth, against sth

necessity: potřeba něco podniknoutnecessity for action

remedial: podniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatřenítake remedial action

step: podniknout kroky k dosažení ...take steps towards ...

podniknout: podniknout krokytake action/steps