Hlavní obsah

provést

Vyskytuje se v

odečet: provést odečet čehoread sth

platba: provést platbumake a payment

potrat: provést potratperform an abortion

příkaz: provést příkazcarry out an order

výpočet: provést výpočetmake a calculation

výtěr: provést výtěrtake a swab

zkouška: provést zkoušku čehotest sth, conduct a test of sth

lze: Lze to zvládnout/provést.It can be done.

příprava: provést přípravy na comake preparations for sth

reforma: provést reformucarry out/make a reform

aye: loď. aye ayeprovedu

census: take a censusprovést sčítání lidu

delivery: take delivery of sthpřevzít co dodávku zboží ap., provést přejímku čeho

overpay: overpay one's/the mortgageprovést mimořádnou splátku hypotéky, mimořádně splatit část hypotéky

payment: make a paymentprovést platbu, zaplatit

purchase: make a purchase of sthprovést nákup čeho, zakoupit co

round: show sb roundprovést koho po městě, domě ap.

swap: do a swap with sbvyměnit si (to) s kým, provést s kým výměnu

take: take measurements/a measurementprovést měření

tour: give sb a tour of sthprovést koho po čem domě, městě ap.

transact: transact businessprovést obchodní transakci, uskutečnit obchod

transact: transact a purchaseprovést nákup

task: carry out a taskprovést úkol