Hlavní obsah

happen [ˈhæpən]

Sloveso

  1. to sb stát se, přihodit se, udát se komumake sth happenuskutečnit co nápad ap.
  2. to do sth náhodou vyjadřuje náhodnost dějeHe happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

Vyskytuje se v

accident: an accident waiting to happenzdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutí

come: come (to happen)stát se, přihodit se

prevent: prevent sth from happeningzabránit čemu

anything: Anything can happen.Může se stát cokoliv.

certain: This is certain to happen.To se jistě stane.

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

set: This is set to happen.To se pravděpodobně stane.

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

what's: What's happened?Co se stalo?