Hlavní obsah

certain [ˈsɜːtən]

Přídavné jméno

  1. jistý, určitý, jeden daný, ale bez upřesnění
  2. nějaký, jistý před jménem ap.to a certain extentdo jisté míry
  3. about/of sth jistý (si) čím člověkI'm not certain of it.Nejsem si tím jistý.
  4. jistý výsledek ap.překládá se často jako příslovce určitě - jistěThis is certain to happen.To se jistě stane.
  5. be certain (that ...)být jisté(, že ...)

Vyskytuje se v

extent: to a large/some/a certain extentdo značné/jisté/určité míry

circumstance: under certain circumstancesza jistých okolností

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

míra: to a certain extent, in some measuredo jisté míry

za: under certain circumstancesza jistých okolností

nějaký: There's a certain Mr Brown to see you.Přišel za vámi nějaký pan Brown.

tu: There is a certain problem here.Je tu jistý problém.

určitý: to a certain extent, to some degree, in a waydo určité míry

jistý: to some/a certain degree/extentdo jisté míry

certain: for certainjistě, najisto, určitě