Hlavní obsah

nějaký

Zájmeno

  1. (blíže neurčený, neznámý) some(v otázce) any(dosud nespecifikovaný) a(n)Je vůbec nějaký ... ?Is there any ... ?Sotva se zařadí do nějaké skupiny.They will hardly fit in any group.
  2. (poněkud) somehow, kind of, sort ofJe nějaký smutný.He is kind of sad.
  3. (jistý) certain, somePřišel za vámi nějaký pan Brown.There's a certain Mr Brown to see you.
  4. (blíže neurčené množství) some
  5. hovor.(asi) somehovor.(kolem) around, about

Vyskytuje se v

ten, ta, to: nějaký tenkrátký, drobný some, pár a few

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

bokovka: nějakou bokovku.He's having a bit on the side.

být: Jsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?

čas: před nějakým časemsome time ago

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Any questions?

koupit: Koupím si nějakou svačinu.I'll buy myself a snack.

laciný: Máte nějaký lacinější?Have you got a cheaper one?

lék: Berete nějaké léky?Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?

nápad: Máš nějaký nápad?Any ideas?

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

užívat: Užíváte nějaké léky?Are you taking any medication?

vyřizování: Mám (ještě) nějaké vyřizování.I have some errands to run.

come: for some time to comeještě nějakou dobu

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

no: be up to no goodchystat nějakou lumpárnu/nekalost

off: take some time offvzít si nějaký čas volno

show: have something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.

some: for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

time: after a timeza nějaký čas, za nějakou dobu, po jisté době

afoot: Some mischief is afoot.Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

if: If there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

must: She must have some problems.Určitě má nějaké problémy.

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál