Hlavní obsah

nějaký

Zájmeno

  1. (blíže neurčený, neznámý) some(v otázce) any(dosud nespecifikovaný) a(n)Je vůbec nějaký ... ?Is there any ... ?Sotva se zařadí do nějaké skupiny.They will hardly fit in any group.
  2. (poněkud) somehow, kind of, sort ofJe nějaký smutný.He is kind of sad.
  3. (jistý) certain, somePřišel za vámi nějaký pan Brown.There's a certain Mr Brown to see you.
  4. (blíže neurčené množství) some
  5. hovor.(asi) somehovor.(kolem) around, about

Vyskytuje se v

ten, ta, to: nějaký tenkrátký, drobný some, pár a few

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

bokovka: Má nějakou bokovku.He's having a bit on the side.

být: Jsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?

čas: před nějakým časemsome time ago

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Any questions?

koupit: Koupím si nějakou svačinu.I'll buy myself a snack.

laciný: Máte nějaký lacinější?Have you got a cheaper one?

lék: Berete nějaké léky?Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?

nápad: Máš nějaký nápad?Any ideas?

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

užívat: Užíváte nějaké léky?Are you taking any medication?

vyřizování: Mám (ještě) nějaké vyřizování.I have some errands to run.

come: ještě nějakou dobufor some time to come

mysterious: z nějakého neznámého důvodufor some mysterious reason

no: chystat nějakou lumpárnu/nekalostbe up to no good

show: mít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.have something to show for it

some: (již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouhofor (quite) some time (now)

time: za nějaký čas, za nějakou dobu, po jisté doběafter a time

afoot: Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.Some mischief is afoot.

any: ... pokud nějaký najdu.... if I find any.

everyone: Všichni potřebují nějaký volný čas.Everyone needs some free time.

if: Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.If there was any disappointment it was temporary.

must: Určitě má nějaké problémy.She must have some problems.

off: vzít si nějaký čas volnotake some time off

nějaký: Je vůbec nějaký ... ?Is there any ... ?