Hlavní obsah

time [taɪm]

Podstatné jméno

 1. čas měřitelná veličinatime is upčas vypršelrace against timezávod s časemtime travel(ling)cestování v časetime loopčasová smyčkachange over time(z)měnit se v průběhu časutime tellingurčování/poznávání času na hodinách
 2. konkrétní čas, hodina ap.What time is it?Kolik je hodin?Have you got the time?, Do you have the time?Nevíte, kolik je hodin?(At) what time?V kolik hodin?He asked me the time.Zeptal se mě, kolik je hodin.at no timenikdy za danou dobu
 3. doba, čas odjezdu ap.captive timepohotovost pracovnícore timezákladní čas pružné pracovní dobythin timetěžké obdobítime cardpíchací karta, píchačka pracovní, k označení příchodu a odchodu
 4. trvání, délka čeho
 5. for sth (volný) čas, volno na cotime for readingchvíle na čtení
 6. for a timepo delší dobuafter a timeza nějaký čas, za nějakou dobu, po jisté doběfor a limitless timenavždyfrom that time (on)od té doby
 7. období, údobí, éra v historii, životěthe time of the Roman Empireobdobí Římské říše
 8. the times současnost, moderní trendy
 9. chvíle, časy způsob prožitíWe had a great time.Báječně jsme si to užili.
 10. one's time čí doba života, život
 11. vyjadřuje jisté opakování nebo případ, kdy něco nastanenext/this timepříště/tentokrátlast timenaposled, posledněanother timejindyany timekdykolivfor the first timepoprvé
 12. times -krát opakovaně, násobněpo číslovkáchthree times a weektřikrát týdněa few timespárkrátmany times a daymnohokrát za denHow many times?Kolikrát?
 13. hud.takt, rytmushud. four-four timečtyřčtvrteční takthud. common timesudý takt půlový nebo celý

Spojka

 • mat.krát aritmetická operace

Fráze

 1. iron.(it is) about time je na čase, to je dost
 2. ahead of time s předstihem, dopředu, předem udělat ap.
 3. be ahead of one's time předběhnout (svou) dobu
 4. all the time neustále, pořád
 5. at a time naráz, najednou, současněone at a timejeden po druhém, po jednom
 6. at any time kdykoli, každou chvíli, co nevidět
 7. at the best of times i když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)
 8. at one time jednu dobu, svého času, kdysi v minulosti
 9. at the same time současně, zároveň
 10. at the same time ale zároveň, současně však
 11. at times někdy, čas od času, chvílemi
 12. hovor.be doing time být v base, bručet, sedět
 13. for all time navždy(cky), navěky
 14. for the time being (pro)zatím
 15. from time to time sem tam, čas od času, z času na čas
 16. hovor.half the time co chvíli, často, kolikrát
 17. hovor.have no time for sb/sth nemít rád koho/co
 18. it is high time je nejvyšší čas
 19. in time včas, zavčasu nikoli pozděarrive in timepřijet včas
 20. in time, given time jednou, časem někdy v budoucnu
 21. in time do/v rytmuout of timemimo rytmus
 22. in good time zavčasu, dostatečně brzy před začátkem
 23. in good time na to uzraje doba, přijde ten správný časall in good timevšechno chce svůj čas
 24. in one's own time svým vlastním tempem
 25. be marking time vyčkávat, zabíjet čas než se stane něco jiného
 26. of all time všech dob, vůbec co kdy existoval
 27. on time včas nikoli pozdě
 28. take time trvat (dlouho)
 29. take one's time dát/dávat si na čas, nespěchat
 30. (can) tell the time poznat čas (na hodinkách) dítě ap.
 31. time after time opakovaně, zas a znovu, několikrát po sobě
 32. have the time of one's life mít se báječně, skvěle si užívat
 33. waste no time neztrácet čas, neváhat, využít příležitosti

Slovní spojení

air time all-time anytime bedtime big time closing time daylight saving time daytime dinnertime downtime extra time full-time half-time injury time lifetime long-time lunchtime mealtime meantime night-time old-time one-time opening time part-time peacetime peak time playtime prime time quality time real-time running time showtime small-time sometime spare time springtime standard time summer time suppertime teatime time bomb time frame time lag time out time scale time signature time trial time waster time-consuming time-honoured time-server time-worn timekeeper timekeeping timeline timepiece timestamp timetable wartime wintertime

Vyskytuje se v

beat: poklepávat/podupávat (si) do rytmu, udávat rytmus dirigentbeat time

being: prozatím, pro tuto chvílifor the time being

bide: čekat na příležitost/svůj čas, vyčkávatbide one's time

big time: velkého formátu, špičkový, prvotřídní v daném oborubig-time

borrow: mít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouhobe (living) on borrowed time

clock: píchačkytime clock

first: poprvé, prvně(for) the first time

for: poprvé/podruhé/naposledyfor the first/second/last time

fullness: časem, za nějakou dobuin the fullness of time

full-time: konec zápasufull time

gain: předcházet se, předbíhat se hodiny ap.be gaining (time)

hard: ztrpčovat život, zatopit, osladit to komugive sb a hard time

high: je nejvyšší čas, je načaseit is high time

immemorial: od nepaměti, od pradávna, odedávnafrom/since time immemorial

lose: zpožďovat se o hodináchlose time

nick: na poslední chvíli, za pět minut dvanáctin the nick of time

once: bylo nebylo, za dávných časů, kdysi dávno začátek pohádkyonce upon a time

opening time: otevírací dobaopening times

over: dvakrát/třikrát dokola/za seboutwice/three times over

short: nuceně zkrátit pracovní dobu komuput sb on short time

slot: termín, okno, (vyhrazený) čas časové rozmezí v rozvrhu ap.(time) slot

space: časový úsek, dobaspace of time

stretch: období, (jistá) doba časový úsekstretch (of time)

summer time: letní čas změna časuSummer time

take off: vzít si volno z prácetake (some) time off

thousandth: (snad) po tisící zdůraznění četnostifor the thousandth time

time: současnost, moderní trendythe times

activity: trávení volného času, činnosti ve volném časeleisure time activities

all-time: absolutní rekordall-time record

ancient: ve starověku, v dávnověkuin ancient times

awkward: nevhod přijít, učiněný ap.at an awkward time

best: za nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jdeat the best of times

between: občas, sem tam, mezitímbetween times

bomb: časovaná bombatime bomb

call: vzít si oddechový čas, přen. dát si pauzucall time, call a time-out

come: ještě nějakou dobufor some time to come

comparative: relativní životnostfyz. comparative life time

constraint: finanční/časová omezenífinancial/time constraints

delivery: dodací list/lhůtadelivery note/time

employee: zaměstnanec na částečný úvazekpart-time employee

employment: (pracovat na) plný/částečný úvazek(be in) full/part-time employment

exposure: doba osvituexposure time

finishing: konec pracovní dobyfinishing time

flyer: člověk, který poprvé letí/cestuje letadlemfirst-time flyer

half-time: skóre v poločasehalf-time score

home: čas jít domůhome time

hundredth: posté(for) the hundredth time

intermediate: mezičasintermediate time

lapse: po určité době, po časeafter a lapse of time

law-breaker: poprvé trestaný pachatelfirst-time law-breaker

leisure: volný časleisure time

limitation: časové omezenítime limitation

long: dávno, před dlouhou doboulong time ago

low: rekordní minimum vůbec kdy zaznamenanéall-time low

management: organizování časutime management

many: častokrát, hodněkrátmany a time

memory: dlouhodobá paměťlong-time memory

most: skoro pořád, většinoumost of the time

much: ... krát tolik/více (než) o množství... times as much (as)

multiple: vícekrát, několikrát nejen jednoumultiple times

next: příštěnext time

number: nejednou, poměrně hodněkráta number of times

off: volno z práce, ze školy ap.time off

one-time: jednorázovkaone-time thing

other: (někdy) jindysome other time

part-time: práce na částečný úvazekpart-time job

pass: krátit si časpass (the) time

period: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

post: čas startu dostihuAmE post time

present: až dosudup to the present time

press: být v časové tísnibe pressed for time

pressed: být v časové/finanční tísnibe pressed for time/money

proven: osvědčený, časem prověřenýtime-proven

ravages: zub časuravages of time

real-time: realtimová strategievýp. real-time strategy

response: doba odezvy/reakceresponse time

reverberation: doba dozvukureverberation time

rollicking: užívat si (to), mít se skvělehave a rollicking good time

run: čas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracovánívýp. run time

-saving: časově úsporný, čas šetřícítime-saving

score: nesčetněkrátscores of times

sense: ztratit pojem o časelose all sense of time

several: několikrátseveral times

small-time: (drobný) zlodějíčeksmall-time thief

bomba: časovaná bombatime bomb

budoucno: někdy v budoucnuat some time in the future

čas: středoevropský časCentral European Time

časově: časově náročnýtime-consuming

částečný: částečný pracovní úvazekpart-time job

dát: dát si na častake one's time

denně: třikrát denněthree times a day

denní: denní (řádné) studiumfull-time study

doba: od té dobyfrom that time on, since then

dohnat: dohnat ztracený časmake up for lost time

docházkový: docházkový systémtime and attendance (system)

dřívějšek: z dřívějškafrom before/earlier times

dva, dvě: po dvou dva naráztwo at a time

hezký: Hezkou zábavu!Have a nice time!, Have fun!

inkriminovaný: v inkriminovanou dobu zločinuat the time of the crime

jednou: ani jednounot once, not a single time

když: vždycky, kdyžwhenever, every time when

letní: letní časBrE summer time, AmE daylight saving time

lhůta: dodací lhůtadelivery time

marnit: marnit časwaste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheels

měřit: měřit čas komutime sb

načas: jen načasfor a limited time only

nadejít: nadešel čas udělat cothe time has come to do sth

napilno: mít napilno s čímbe in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, kmitat, dělat ve spěchu více věcí bustle (about)

naposled: poprvé a naposledfor the first and only/last time

náročný: časově náročnýtime-consuming

několikanásobně: několikanásobně vyššíseveral times higher

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

báječně: Báječně jsme se bavili.We had a great time.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.We had a great time.

brzy: brzy po čem, brzy poté cosoon after (doing) sth, a short time after sth

budoucnost: někdy v budoucnostiat some time in the future

být: Bylo to dávno.It was a long time ago.

dát se: Čas se nedá zastavit.Time can't be stopped.

dávno: Je to už dávno co ...It's been a long time since ...

dávný: před dávnými časy(long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yore

dlouho: Dlouho jsme se neviděli.It's been a long time., hovor. Long time no see.

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

dorazit: dorazit kam včasarrive swh on time

dost: Mám dost času.I have time enough.

dozrát: Dozrál čas k tomu, aby ...The time is ripe for ...

fajn: Měli jsme se fajn.We had a good time.

hodina: Kolik je hodin?What time is it?

hospodařit: umět hospodařit se svým časemmanage one's time

chýlit se: Váš čas se chýlí ke konci!Your time is almost up!

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomone at a time, one by one

kolik: Kolik je hodin?What time is it?