Hlavní obsah

oneself [wʌnˈself]

Zájmeno

  1. se(be), si, sám sebe o jednom subjektuOne must have time for oneself.Člověk musí mít na sebe čas.
  2. sám sebe, sám soběOne can trust only oneself.Člověk může věřit jen sám sobě.
  3. sám, osobně bez pomoci jinýchby oneselfsám bez doprovodu ap.

Vyskytuje se v

přetrhnout se: bend over backwards, fall over oneself to do sthmoci se přetrhnout

oneself: by oneselfsám bez doprovodu ap.