Hlavní obsah

self [self]

Podstatné jménopl. -ves

  1. , vlastní osoba, ego osobnost, subjektmy true selfmé pravé já
  2. vlastní zájmy či výhodysebe

Přídavné jméno

  • ekon.vlastní i směnka ap.pay selfvýplata výstavci na šeku

Slovní spojení

herself himself oneself ourself self-absorbed self-addressed self-adhesive self-aggrandizement self-appointed self-assembly self-assertion self-assertive self-assurance self-assured self-aware self-belief self-catering self-centred self-confessed self-confidence self-confident self-congratulation self-congratulatory self-conscious self-contained self-contradictory self-control self-controlled self-deception self-declared self-defeating self-defence self-delusion self-denial self-denying self-deprecating self-destruct self-destructive self-determination self-discipline self-disciplined self-doubt self-drive self-educated self-effacement self-effacing self-employed self-esteem self-evident self-examination self-explanatory self-expression self-fulfilling self-governing self-government self-harm self-help self-image self-important self-imposed self-improvement self-indulgence self-indulgent self-inflicted self-interest self-interested self-knowledge self-loathing self-made self-obsessed self-parody self-pity self-pitying self-portrait self-possessed self-possession self-preservation self-proclaimed self-raising flour self-regulation self-regulatory self-reliance self-reliant self-respect self-respecting self-restraint self-righteous self-rising flour self-rule self-sacrifice self-sacrificing self-same self-satisfaction self-satisfied self-seeking self-service self-serving self-styled self-sufficiency self-sufficient self-supporting self-sustaining self-taught self-timer self-will self-willed self-worth yourself

Vyskytuje se v

self-employed: the self-employedsamozaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, živnostníci

checkout: self(-service) checkout (counter)samoobslužná pokladna v prodejně ap.

employment: self-employmentsamozaměstnávání, samostatně výdělečná činnost

induced: self-inducedsamonavozený, způsobený sám sebou

inductive: self-inductivesamoindukční cívka, samoindukovaný napětí

mower: self-propelled mowersekačka s pojezdem

repression: self-repressionsebezapření, zapření vlastní přirozenosti

screw: tech. self-tapping screwsamořezný šroub/vrut

second: second selfdruhé já blízký přítel

self-catering: self-catering apartmentsbyty s možností vlastního vaření

self-controlled: be self-controlledumět se ovládat

self-defence: self-defence courseskurzy sebeobrany

self-fulfilling: self-fulfilling expectationsočekávání, která sama přivodí své naplnění

self-inflicted: (intentional) self-inflicted injury(úmyslné) sebepoškození

self-made: self-made mančlověk, který se sám vypracoval

self-restraint: exercise self-restraintbýt zdrženlivější/zdrženlivý, hovor. krotit se

self-service: self-service shopsamoobsluha obchod

self-taught: self-taught playerhráč samouk

self-confessed: He is a self-confessed communist.Vůbec se netají tím, že je komunista.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

self-taught: He is self-taught.Je to samouk., Učil se sám.

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

ovládat se: přestat se ovládatlose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/top

pravý: čí pravé jásb's true self

pud: pud sebezáchovyself-preservation instinct

sebezáchova: pud sebezáchovyinstinct of self-preservation

vlastnoručně: vlastnoručně vyrobenýself-made

výdělečně: ekon. osoba samostatně výdělečně činnáself-employed person, na volné noze freelance worker

zabití: práv. zabití v sebeobraněkilling in self-defence

ovládnout se: Neumí se ovládnout.He has no self-control.

působit: Působil sebevědomě.He gave the impression of being self-confident.

samouk: být samoukbe self-taught

samouk: malíř samouka self-taught painter

se, si: Věří si.He is self-confident.

vlastní: vlastní podobiznaself-portrait

vypracovat se: Sám se vypracoval.He is a self-made man.

vystačit: vystačit si sámbýt soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own company