Hlavní obsah

himself [hɪmˈself]

Zájmeno

  1. týkající se muže, chlapce nebo samcese, si, sebe, sobě onHe poured himself some whisky.Nalil si trochu whisky.
  2. (on) sám zdůrazněníThe director himself said ...Samotný ředitel řekl ...
  3. sám, osobně bez pomoci jinýchHe did it himself.Udělal to sám.

Vyskytuje se v

establish: He establish himself as a singer.Udělal si jméno jako zpěvák.

find: He found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.

sám: Father himself was afraid of it.Sám otec se toho bál.

samomluva: He talks to himself.Trpí samomluvou.

se, si: při nehodě He was killed., sebevraždou He killed himself.Zabil se.

strhnout: He let himself go.Nechal se strhnout. uvolnil se

vloudit se: He insinuated himself into her favour.Vloudil se do její přízně.

zvážit: He weighed himself every day.Každý den se zvážil.

himself: He poured himself some whisky.Nalil si trochu whisky.