Hlavní obsah

spirit [ˈspɪrɪt]

Podstatné jméno

  1. duch, duše(vno) nefyzická stránka
  2. odvaha, statečnost, kuráž
  3. verva, elán, zápal
  4. přen.přístup, pojetí
  5. team spirittýmový duch
  6. of sth smysl, duch, povaha čeho zákona ap.
  7. povaha, ráz člověkaleading spiritvůdčí duch hnutí, revoluce ap.
  8. spirits nálada, rozpoloženíin high spiritsve výborné náladě, výborně naladěnýin low spiritsv mizerné náladě, být sklíčený, bez nálady
  9. spirits lihoviny, tvrdý alkohol nápojspirit glassštamprle sklenka na tvrdý alkohol

Vyskytuje se v

moving: moving spiritbehind sth hnací síla, hybný prvek čeho o člověku

spirit: spiritsnálada, rozpoložení

buck up: buck up sb's spirits(po)zvednout náladu komu

bulldog: bulldog spiritbuldočí nátura

can-do: can-do spiritnezdolný duch

kindred: kindred spiritsspřízněné duše

soar: kniž. sb's spirits soaredkdo se začal cítit šťastně, se zaradoval, čí srdce zaplesalo

bojovný: fighting spiritbojovný duch

denaturovaný: denatured alcohol, BrE methylated spirits, BrE, hovor. methsdenaturovaný líh

duch: evil spiritszlí duchové

lihový: spirit stovelihový vařič

nápoj: alcoholic beverages, lihoviny BrE spirits, AmE liquorsalkoholické nápoje

povznesený: in high spirits, elevated, slang. highhovor. v povznesené náladě opilý

spřízněný: kindred spiritsspřízněné duše

tvrdý: spirits, hl. AmE (hard) liquor, strong alcoholtvrdý alkohol

vyvolávat: invoke (the) spiritsvyvolávat duchy

zlepšit: lift sb's spirits, povzbudit cheer sb upzlepšit náladu komu

zlý: evil spiritzlý duch

iniciativní: He has a spirit of initiative., He's a man of great initiative.Je to velmi iniciativní člověk.

spravit: cheer sb up, lift sb's spirits, put sb in a better moodspravit komu náladu