Hlavní obsah

sense [sens]

Podstatné jméno

  1. smysl zrak ap.
  2. pocit, dojem, tušení o existenci něčeho
  3. of sth smysl pro co spravedlnost ap.lose all sense of timeztratit pojem o čase
  4. of sth cit pro cosense of directionorientační smysl, přen. jasné představy o životě cílech ap.
  5. (zdravý) rozum, soudnostcommon senseselský/zdravý rozum

Vyskytuje se v

common sense: common-senserozumný, založený na zdravém rozumu rozhodování ap.

doom: (sense of) doom(pocit) zatracení, beznaděje

security: a false sense of securityfalešný pocit bezpečí, zdání bezpečnosti

smell: (sense of) smellčich

belonging: sense of belongingsounáležitost, pocit sounáležitosti

community: sense of communitypocit pospolitosti/sounáležitosti

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

humour: (have no) sense of humour(nemít) smysl pro humor

make: make sensedávat smysl

mark: tech. mark sensingsnímání značek

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

olfactory: olfactory sensečich smysl

rhythm: sense of rhythmcit pro rytmus

sensor: light sensorsvětelné čidlo

sensor: výp. sensor-basedprocesní systém, data ap.

talk: talk sensemluvit rozumně

make: It makes no sense.Nedává to smysl.

dávat: dávat smyslmake sense

křivda: pocit křivdy(sense of) grievance

mluvit: mluvit nesmysly/rozumnětalk nonsense/sense

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses

orientační: orientační smyslsense of direction

pro: smysl pro humorsense of humour

přijít: přijít k rozumucome/be brought to one's senses, see sense/reason

rozum: zdravý/selský rozumcommon sense

smysl: smysl pro humorsense of humour

smysl: orientační smyslsense of direction

smyslový: smyslový orgánsense organ

ukolébat se: nechat se ukolébatbe lulled (into a false sense of security) by sth

význam: v přeneseném významuin a figurative sense

zdravý: zdravý rozumcommon sense, reason, duševní zdraví sanity, hovor. marbles

cit: mít cit pro rytmushave a sense of rhythm

humor: smysl pro humorsense of humour

pocit: pocit odpovědnostisense of responsibility

přenesený: v přeneseném smyslu slovain the figurative sense (of the word)

smysl: Nedává to smysl.It makes no sense., It doesn't make sense.

smysl: všech pět smyslůall the five senses

určitý: v určitém smyslu anoin a sense yes

vina: pocit vinysense/feeling of guilt

význam: význam slovaword meaning/sense, meaning/sense of a word

hlava: To nemá ani hlavu, ani patu.It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.

pata: Nemá to hlavu ani patu.It doesn't make any sense., I can't make head or tail of it.

rozum: dostat rozum, přijít k rozumupřestat dělat hlouposti come to one's senses

selský: selský rozumcommon sense