Hlavní obsah

sense [sens]

Podstatné jméno

  1. smysl zrak ap.
  2. pocit, dojem, tušení o existenci něčeho
  3. of sth smysl pro co spravedlnost ap.
  4. of sth cit pro cosense of directionorientační smysl, přen. jasné představy o životě cílech ap., vyhraněná orientace
  5. (zdravý) rozum, soudnostcommon senseselský/zdravý rozum

Vyskytuje se v

common sense: common-senserozumný, založený na zdravém rozumu rozhodování ap.

doom: (sense of) doom(pocit) zatracení, beznaděje

security: a false sense of securityfalešný pocit bezpečí, zdání bezpečnosti

sense: in a sensev jistém smyslu, částečně být pravdivý ap.

smell: (sense of) smellčich

belonging: sense of belongingsounáležitost, pocit sounáležitosti

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

humour: (have no) sense of humour(nemít) smysl pro humor

make: make sensedávat smysl

mark: tech. mark sensingsnímání značek

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

olfactory: olfactory sensečich smysl

rhythm: sense of rhythmcit pro rytmus

sensor: light sensorsvětelné čidlo

talk: talk sensemluvit rozumně

dávat: make sensedávat smysl

mluvit: talk nonsense/sensemluvit nesmysly/rozumně

nabýt: come (a)round, come to one's senses, become consciousnabýt vědomí probrat se

orientační: sense of directionorientační smysl

pro: sense of humoursmysl pro humor

přijít: come/be brought to one's senses, see sense/reasonpřijít k rozumu

rozum: common sensezdravý/selský rozum

smysl: sense of humoursmysl pro humor

smyslový: sense organsmyslový orgán

ukolébat se: be lulled (into a false sense of security) by sthnechat se ukolébat

význam: in a figurative sensev přeneseném významu

zdravý: common sense, reason, duševní zdraví sanity, hovor. marbleszdravý rozum

cit: have a sense of rhythmmít cit pro rytmus

humor: sense of humoursmysl pro humor

pocit: sense of responsibilitypocit odpovědnosti

přenesený: in the figurative sense (of the word)v přeneseném smyslu slova

určitý: in a sense yesv určitém smyslu ano

vina: sense/feeling of guiltpocit viny

hlava: It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.To nemá ani hlavu, ani patu.

pata: It doesn't make any sense., I can't make head or tail of it.Nemá to hlavu ani patu.

selský: common senseselský rozum