Hlavní obsah

nabýt

Vyskytuje se v

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

účinnost: nabýt účinnosti zákon ap.come into effect/force, take effect

vědomí: nabýt vědomíregain consciousness, come to

lehce: lehce nabyl, lehce pozbyleasy come, easy go

consciousness: ztratit/nabýt vědomílose/regain consciousness

force: vstoupit v platnost, nabýt účinnosticome into force

inheritance: nabýt dědictví, děditcome into one's inheritance

regain: nabýt opět vědomí, přijít k soběregain consciousness

come: vstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.come into force

nabýt: nabýt účinnosti/platnosti zákon ap.come into force/operation/effect