Hlavní obsah

nabýt

Vyskytuje se v

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

účinnost: nabýt účinnosti zákon ap.come into effect/force, take effect

vědomí: nabýt vědomíregain consciousness, come to

lehce: lehce nabyl, lehce pozbyleasy come, easy go

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

force: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti

inheritance: come into one's inheritancenabýt dědictví, dědit

regain: regain consciousnessnabýt opět vědomí, přijít k sobě

come: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.