Hlavní obsah

gain [geɪn]

Sloveso

  1. sth získat, nabýt co schopnost ap.gain control over sthzískat kontrolu nad čím, ovládnout co
  2. nabrat rychlost, na váze ap.gain weightpřibrat
  3. be gaining (time) předcházet se, předbíhat se hodiny ap.The clock must be gaining (time).Ty hodiny se určitě předbíhají.

Vyskytuje se v

gain: be gaining (time)předcházet se, předbíhat se hodiny ap.

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

entrance: gain entrance to sthproniknout, dostat se, získat přístup kam

entry: gain entry to sthzískat přístup kam

fraudulent: fraudulent gainspodvodně nabyté zisky

high ground: take/gain the high groundzískat výhodu/převahu

insight: gain (an) insight into sthproniknout do čeho, porozumět čemu, pochopit co problému

mastery: gain/obtain mastery over sthovládnout co

weight: weight gainpřírůstek na váze

strength: gain strengthnabírat na síle, sílit

momentum: gain/gather momentumnabírat na obrátkách/síle, dostávat spád, rozjíždět se