Hlavní obsah

nabrat

Dokonavé sloveso

  1. (vzít) co take (up)(naběračkou, dlaněmi ap.) scoop (up)(naběračkou) ladle sthNabrala si pár jablek z košíku.She took some apples from the basket.
  2. (naplnit) co fill sthnabrat benzin do čeho do auta ap.refuel sth, BrE též tank up
  3. (pojmout do sebe) koho/co take sb/sth(pasažéry ap.) pick up sb
  4. (přijmout) koho take (on)(náborem) recruit, enlist(do práce též) hire(studenty) enrol sb
  5. přen.(sil ap.) co pick/summon up, gatherpřen.(rychlost též) gainpřen.(získat) take sthnabrat znovu silrecover one's strengthsnabrat dechdraw a breathnabrat rychlostgain/pick up/gather speedpřen. nabrat obrátky situace ap.catch fire, hot up
  6. (látku) co gather, pucker, tuck sth
  7. (na váze) put on, gainnabrat na vázeput on/gain weight

Vyskytuje se v

lžíce: nabrat lžícíto spoon sth

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzfall behind schedule

plíce: nabrat vzduch do plicdraw air into the lungs