Hlavní obsah

odebrat

Dokonavé sloveso

  1. (odejmout) co komu take sth (away) from sbform. remove sth from sbzast. divest sb of sthOdebrali mu řidičský průkaz.He had his driving licence revoked.med. odebrat vzorek krvetake a blood sample
  2. (ubrat) co odkud take (away) sth from sth
  3. (zboží ap.) co take sth

Vyskytuje se v

licence: odebrat licenci komurevoke sb's licence

disqualify: Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.He was disqualified from driving for two years.

odebrat: med. odebrat vzorek krvetake a blood sample