Hlavní obsah

odebrat

Dokonavé sloveso

  1. (odejmout) co komu take sth (away) from sbform. remove sth from sbzast. divest sb of sthOdebrali mu řidičský průkaz.He had his driving licence revoked.med. odebrat krev komucollect blood samples from sb
  2. (ubrat) co odkud take (away) sth from sth
  3. (zboží ap.) co take sth

Vyskytuje se v

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

licence: revoke sb's licenceodebrat licenci komu

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.