Hlavní obsah

vydat

Dokonavé sloveso

  1. (publikovat) publish(desku ap.) bring out, release(zprávu ap.) put out
  2. (úředně vyhlásit) co issue(dát) give sth
  3. (vystavit) issue
  4. (utratit) za co spend on sth(vynaložit) expendhovor. lay out(vyplatit) form. disburse
  5. (předat) koho/co hand over sb/sth(vyšší moci ap.) surrender sth to sb(zločince do zahraničí) form. extradite sb(policii) turn sb in(dát z donucení) co/koho deliver sth/sb(vzdát se) give up sth
  6. (dát ze sebe) form. emit(teplo ap.) give out(energii při námaze) expend
  7. (vypravit ze sebe) give (out), let loose/out(ztěžka) heave

Vyskytuje se v

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, hl. řidič, po silnici take to the road

nařízení: vydat nařízeníissue an order

plen: vydat co v plensacrifice sth, riskovat stake sth

prohlášení: učinit/vydat prohlášenímake/issue a statement

příkaz: vydat/dát příkazissue/give an order

rozkaz: vydat rozkaz k čemuissue an order to do sth

svět: vydat se do světaset out in the world

vydat se: Vydal jsem se z peněz.I have spent all my money.

zákaz: uvalit/vydat zákaz na co, čehoimpose a ban on sth

milost: být vydán na milost komube at the mercy of sb

arrest: (issue an) arrest warrant for sb(vydat) zatykač na koho

bond: issue bondsvydat dluhopisy

curfew: impose/lift a curfewvydat/zrušit zákaz vycházení

decree: issue a decreevydat výnos

edict: issue an edictvydat edikt

embark: embark on a journeyvydat se na cestu, podniknout cestu

give: práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí

launch: launch outvydat se novým směrem, hovor. rozšoupnout se, utratit balík

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

out: come outvyjít, být vydán kniha

policy: make a policy statementvydat programové prohlášení záměry vlády ap.

resolution: pass a resolutionvydat usnesení

sea: put to seavyplout, vydat se na moře loď

sound: make a soundvydat zvuk

turn in: turn osf in (to the police)vydat (se) do rukou policie, přihlásit se na policii, udat (se)