Hlavní obsah

vydat

Dokonavé sloveso

  1. (publikovat) publish(desku ap.) bring out, release(zprávu ap.) put out
  2. (úředně vyhlásit) co issue(dát) give sth
  3. (vystavit) issue
  4. (utratit) za co spend on sth(vynaložit) expendhovor. lay out(vyplatit) form. disburse
  5. (předat) koho/co hand over sb/sth(vyšší moci ap.) surrender sth to sb(zločince do zahraničí) form. extradite sb(policii) turn sb in(dát z donucení) co/koho deliver sth/sb(vzdát se) give up sth
  6. (dát ze sebe) form. emit(teplo ap.) give out(energii při námaze) expend
  7. (vypravit ze sebe) give (out), let loose/out(ztěžka) heave

Vyskytuje se v

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the road

nařízení: vydat nařízeníissue an order

plen: vydat co v plensacrifice sth, riskovat stake sth

prohlášení: učinit/vydat prohlášenímake/issue a statement

příkaz: vydat/dát příkazissue/give an order

rozkaz: vydat rozkaz k čemuissue an order to do sth

svět: vydat se do světaset out in the world

vydat se: Vydal jsem se z peněz.I have spent all my money.

zákaz: uvalit/vydat zákaz na co, čehoimpose a ban on sth

milost: být vydán na milost komube at the mercy of sb

arrest: (vydat) zatykač na koho(issue an) arrest warrant for sb

bond: vydat dluhopisyissue bonds

curfew: vydat/zrušit zákaz vycházeníimpose/lift a curfew

decree: vydat výnosissue a decree

edict: vydat ediktissue an edict

give: vydat (soudní) rozhodnutípráv. give a ruling

launch: vydat se novým směrem, hovor. rozšoupnout se, utratit balíklaunch out

loose: vydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnitlet loose

out: vyjít, být vydán knihacome out

policy: vydat programové prohlášení záměry vlády ap.make a policy statement

resolution: vydat usnesenípass a resolution

sea: vyplout, vydat se na moře, odrazit od břehu loďput to sea

sound: vydat zvukmake a sound

turn in: vydat (se) do rukou policie, přihlásit se na policii, udat (se)turn osf in

vydat: vydat koho/co na pospas komu/čemuleave sb/sth at the mercy of sb/sth, leave sb to the tender mercies of sb