Hlavní obsah

prohlášení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (veřejné vyhlášení) declaration, proclamation(oficiální výrok ap.) statement, pronouncement, utterancetiskové prohlášenípress releaseučinit/vydat prohlášenímake/issue a statementčestné prohlášení(statutory) declarationprohlášení o původu zbožídeclaration of originpolit. programové prohlášenípolicy statement, statement of policy, (manifest) manifesto
  2. (listina) declaration(formulář) formcelní prohlášenícustoms declaration

Vyskytuje se v

místopřísežný: místopřísežné prohlášenísolemn declaration, declaration on oath, hl. písemné (sworn) deposition

programový: polit. programové prohlášenípolicy statement, statement of policy

prohlásit: prohlásit koho za mrtvéhopronounce sb dead

přísežný: přísežné prohlášeníaffidavit, sworn statement

svatý: být prohlášen za svatéhobe sanctified

adjudication: práv. adjudication of bankruptcy, adjudication orderprohlášení konkurzu

bankruptcy: bankruptcy petitionnávrh na prohlášení konkurzu

conformity: Certificate of Conformityprohlášení o shodě

declaration: customs declarationcelní prohlášení

declaration: joint declarationspolečné prohlášení

declare: declare osf sbprohlásit se za koho vůdce ap.

invalid: declare sth invalidprohlásit co za neplatné manželství ap.

keynote: keynote address/speechprogramové prohlášení, přednesení hlavních cílů politických ap.

petition: bankruptcy petitionnávrh na prohlášení/uvalení konkurzu

policy: make a policy statementvydat programové prohlášení záměry vlády ap.

record: go on record (to say) sthoficiálně prohlásit/oznámit co

statement: make a statementudělat prohlášení

statement: joint statementspolečné prohlášení

sworn: sworn statementpřísežné prohlášení