Hlavní obsah

oznámení

Podstatné jméno, rod střední

  • (veřejné) announcement(uvědomění) notification(i vyvěšené ap.) noticesvatební oznámeníwedding announcement (card)úmrtní oznámenídeath notice

Vyskytuje se v

dopředu: oznámení sedm dní dopředuseven days' notice

oznámit: Oznamte to na policii.Report it to the police.

oznámit: Oznámím mu to.I will inform him., I will let him know.

veřejně: veřejně oznámit coannounce publicly sth, announce sth in public

acceptance: letter of acceptanceoznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.

announcement: make an announcement that ...oznámit, že ... oficiálně

death: death noticeúmrtní oznámení

declare: declare osfoznámit svou kandidaturu ve volbách

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

hoax: hoax callfalešné telefonické oznámení bomby ap.

invitation: ekon. invitation to tendervýzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěže

known: make sth knownoznámit co, uvést co ve známost

note: ekon. debit notevrubopis, oznámení o dlužné částce odběrateli nezaplaceného zboží ap.

notice: public noticeveřejné oznámení, vyhláška

notice: give noticevypovědět, oznámit výpověď právního vztahu

notify: get notified about/of sthdostat oznámení, být uvědoměn o čem, dostat upozornění na co

profit: profit warningoznámení snížení předpokládaného zisku firmou

public: make sth publiczveřejnit co, oznámit co (veřejnosti)

record: go on record (to say) sthoficiálně prohlásit/oznámit co

termination: termination noticevýpověď, oznámení o vypovězení smluvního vztahu

word: send word of sthvzkázat, oznámit komu co

word: get/put the word outoznámit (to), vyhlásit (to), ohlásit (to) dát vědět ostatním