Hlavní obsah

public [ˈpʌblɪk]

Podstatné jméno

  • the public veřejnostopen to the publicpřístupný veřejnosti, otevřený pro veřejnostgeneral publicširoká veřejnost

Přídavné jméno

  1. veřejnýpublic televisionveřejnoprávní televize
  2. státní, veřejný finance ap.public spendingveřejné výdajeat the public expensena státní útratypublic administrationveřejná správa
  3. public figureveřejná osobnost
  4. veřejně známýmake sth publiczveřejnit co, oznámit co (veřejnosti)become publicdostat se na veřejnost informace

Vyskytuje se v

dirty: wash one's dirty linen in publicprát (své) špinavé prádlo na veřejnosti

gaze: in the public gazeve středu zájmu veřejnosti, pozorně sledovaný veřejností

notary: notary (public)notář

public utility: public utilities(veřejné) služby

utility: (public) utilities(veřejné) služby, technická infrastruktura dodávky vody, doprava ap.

administration: public administrationveřejná správa

affair: public affairsveřejné dění

amenity: public/local amenitiesobčanská vybavenost

convenience: public convenienceveřejné záchodky

debt: national/public/foreign debtstátní/veřejný/zahraniční dluh

display: on (public) displayvystavený (pro veřejnost)

enemy: public enemyveřejný nepřítel hrozba pro veřejnost

expenditure: public expenditureveřejné výdaje

facility: community/public facilitiesobčanská vybavenost

gallery: public gallerygalerie pro veřejnost v parlamentu ap.

health: (public) health officerhygienik

interest: public interestveřejný zájem

lewdness: práv. public lewdnessobscénní chování na veřejnosti

library: public libraryveřejná knihovna

menace: be a public menacebýt hrozbou pro všechny člověk ap.

notice: public noticeveřejné oznámení, vyhláška

nuisance: BrE, práv. public nuisancerušení veřejného pořádku

opinion: (public) opinion pollprůzkum veřejného mínění

procurement: public procurementzadávání veřejných zakázek státní nákupy

prosecutor: public prosecutorstátní zástupce, prokurátor

prosecutor: (public) prosecutor's officeprokuratura, státní zastupitelství

public nuisance: cause a public nuisancepůsobit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádek

security: public securityveřejná bezpečnost

servant: civil/public servantstátní úředník/zaměstnanec

survey: (public) opinion surveyprůzkum (veřejného) mínění

system: public address systemmístní rozhlas, soustava k ozvučení velkých prostranství

tender: public tenderveřejná (obchodní) soutěž

toilet: public toiletveřejný záchod

transport: public transportveřejná doprava

transportation: public transportationveřejná doprava

verdict: public verdictveřejné mínění, názor veřejnosti

akciový: akciová společnostjoint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLC

činitel: veřejný činitelpublic officer, státní state official

doprava: hromadná dopravapublic transport

mínění: výzkum veřejného míněnípublic opinion polls

nátlakový: nátlaková skupina politická ap.pressure group, AmE public-interest group, AmE advocacy group, lobbistická lobby group

osvětový: osvětová činnost(public) enlightenment

ověřit: nechat si co notářsky ověřithave sth certified by a notary (public)

podpora: sociální podporasocial security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistance

pohoršení: veřejné pohoršenípublic nuisance

pořádek: veřejný pořádekpublic order

prostředek: veřejné prostředkypublic funds

průzkum: průzkum veřejného míněnípublic opinion poll(s)/survey

sektor: veřejný/soukromý sektorpublic/private sector

služba: veřejné službypublic services

soutěž: ekon. veřejná soutěž(public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tendering

správa: státní správastate administration, zaměstnání ap. public service

státní: státní svátekBrE bank holiday, AmE public holiday, mimo Británii a USA též national holiday

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

toaleta: veřejné toaletypublic toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest room

veřejnost: oddělení pro styk s veřejnostípublic relations department

veřejný: veřejná dopravapublic transport/AmE transportation

veřejný: veřejná knihovnapublic library

veřejný: veřejné záchodypublic toilet(s)/conveniences/hl. BrE lavatory

veřejný: veřejné osvětlenístreet/public lighting

veřejný: průzkum veřejného míněnípublic opinion poll

vidění: být k viděníbe to be seen, pro veřejnost be on public display

vlastnictví: veřejné/soukromé vlastnictvípublic/private property

záchod: veřejné záchodypublic toilet(s)/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE restroom

zájem: veřejné/osobní zájmypublic/personal interests

zástupce: práv. právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defender

zástupce: práv. státní zástupcepublic prosecutor, AmE prosecuting attorney, oblastní district attorney

zastupitelství: práv. státní zastupitelstvíúřad state attorney's office, (public) prosecutor's office

žalobce: státní žalobcepublic prosecutor, prosecuting officer/AmE attorney

diskuse: veřejná diskusepublic debate

povědomí: zvýšit povědomí veřejnosti o čemraise public awareness of sth

přednáška: přednáška pro veřejnostpublic lecture

přístupný: veřejně přístupnýaccessible to the public

stáhnout se: stáhnout se z veřejného životaretire from public life

veřejně: veřejně oznámit coannounce publicly sth, announce sth in public

veřejně: veřejně přístupnýopen to the public

veřejnost: široká veřejnostthe general public

veřejnost: otevřeno pro veřejnostopen to the public

veřejnost: na veřejnosti veřejněin public

veřejný: veřejné setkánípublic meeting

veřejný: veřejný projevpublic speech

zpřístupnit: zpřístupnit co pro veřejnostopen sth to the public

prát: prát (své) špinavé prádlo na veřejnostiwash one's dirty linen in public, AmE air one's dirty laundry in public