Hlavní obsah

public [ˈpʌblɪk]

Podstatné jméno

  • the public veřejnostopen to the publicpřístupný veřejnosti, otevřený pro veřejnostgeneral publicširoká veřejnost

Přídavné jméno

  1. veřejnýpublic televisionveřejnoprávní televize
  2. státní, veřejný finance ap.public spendingveřejné výdajeat the public expensena státní útratypublic administrationveřejná správa
  3. public figureveřejná osobnost
  4. veřejně známýmake sth publiczveřejnit co, oznámit co (veřejnosti)become publicdostat se na veřejnost informace

Vyskytuje se v

gaze: ve středu zájmu veřejnosti, pozorně sledovaný veřejnostíin the public gaze

notary: notářnotary (public)

public: veřejnostthe public

public utility: (veřejné) službypublic utilities

utility: (veřejné) služby, technická infrastruktura dodávky vody, doprava ap.(public) utilities

administration: veřejná správapublic administration

affair: veřejné děnípublic affairs

amenity: občanská vybavenostpublic/local amenities

convenience: veřejné záchodkypublic convenience

debt: státní/veřejný/zahraniční dluhnational/public/foreign debt

display: vystavený (pro veřejnost)on (public) display

enemy: veřejný nepřítel hrozba pro veřejnostpublic enemy

expenditure: veřejné výdajepublic expenditure

facility: občanská vybavenostcommunity/public facilities

gallery: galerie pro veřejnost v parlamentu ap.public gallery

health: hygienik(public) health officer

interest: veřejný zájempublic interest

lewdness: obscénní chování na veřejnostipráv. public lewdness

library: veřejná knihovnapublic library

menace: být hrozbou pro všechny člověk ap.be a public menace

notice: veřejné oznámení, vyhláškapublic notice

nuisance: rušení veřejného pořádkuBrE, práv. public nuisance

opinion: průzkum veřejného mínění(public) opinion poll

procurement: zadávání veřejných zakázek státní nákupypublic procurement

prosecutor: státní zástupce, prokurátorpublic prosecutor

public nuisance: působit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádekcause a public nuisance

security: veřejná bezpečnostpublic security

servant: státní úředník/zaměstnaneccivil/public servant

survey: průzkum (veřejného) mínění(public) opinion survey

system: místní rozhlas, soustava k ozvučení velkých prostranstvípublic address system

tender: veřejná (obchodní) soutěžpublic tender

toilet: veřejný záchodpublic toilet

transport: veřejná dopravapublic transport

transportation: veřejná dopravapublic transportation

verdict: veřejné mínění, názor veřejnostipublic verdict

akciový: akciová společnostjoint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLC

činitel: veřejný činitelpublic officer, státní state official

doprava: hromadná dopravapublic transport

mínění: výzkum veřejného míněnípublic opinion polls

nátlakový: nátlaková skupina politická ap.pressure group, AmE public-interest group, AmE advocacy group, lobbistická lobby group

osvětový: osvětová činnost(public) enlightenment

ověřit: nechat si co notářsky ověřithave sth certified by a notary (public)

podpora: sociální podporasocial security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistance

pohoršení: veřejné pohoršenípublic nuisance

pořádek: veřejný pořádekpublic order

prostředek: veřejné prostředkypublic funds

průzkum: průzkum veřejného míněnípublic opinion poll(s)/survey

sektor: veřejný/soukromý sektorpublic/private sector

služba: veřejné službypublic services

soutěž: ekon. veřejná soutěž(public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tendering

správa: státní správastate administration, zaměstnání ap. public service

státní: státní svátekBrE bank holiday, AmE public holiday, mimo Británii a USA též national holiday

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

toaleta: veřejné toaletypublic toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest room

veřejnost: oddělení pro styk s veřejnostípublic relations department

veřejný: veřejná dopravapublic transport/AmE transportation

vidění: být k viděníbe to be seen, pro veřejnost be on public display

vlastnictví: veřejné/soukromé vlastnictvípublic/private property

záchod: veřejné záchodypublic toilet(s)/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE restroom

zájem: veřejné/osobní zájmypublic/personal interests

zástupce: práv. právní zástupcecounsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defender

zastupitelství: práv. státní zastupitelstvíúřad state attorney's office, (public) prosecutor's office

žalobce: státní žalobcepublic prosecutor, prosecuting officer/AmE attorney

diskuse: veřejná diskusepublic debate

povědomí: zvýšit povědomí veřejnosti o čemraise public awareness of sth

přednáška: přednáška pro veřejnostpublic lecture

přístupný: veřejně přístupnýaccessible to the public

stáhnout se: stáhnout se z veřejného životaretire from public life

veřejně: veřejně oznámit coannounce publicly sth, announce sth in public

zpřístupnit: zpřístupnit co pro veřejnostopen sth to the public

prát: prát (své) špinavé prádlo na veřejnostiwash one's dirty linen in public, AmE air one's dirty laundry in public

dirty: prát (své) špinavé prádlo na veřejnostiwash one's dirty linen in public