Hlavní obsah

vlastnictví

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vlastnění) čeho ownership(i držení) possession of sth(status majitele též) proprietorshipponechat si ve vlastnictví coretain ownership of sthpřevod vlastnictvíownership transferv soukromém vlastnictvíin private ownership, privately owned
  2. (majetek) property, possessionsduševní vlastnictvíintellectual propertyveřejné/soukromé vlastnictvípublic/private property

Vyskytuje se v

duševní: duševní vlastnictvíintellectual property

přejít: přejít do čího vlastnictvípass to sb's possession

communal: společné vlastnictvícommunal ownership

joint: společné vlastnictví, spoluvlastnictvíekon. joint ownership

landed: pozemkové vlastnictví, pozemkový majeteklanded property/estate

occupation: bydlení v soukromém vlastnictví ve vlastnímowner occupation

owner: v osobním vlastnictví byt, obytné plochyowner-occupied

ownership: vlastnictví bytových prostor, vlastnické bydleníhome ownership

private: soukromé vlastnictvíekon. private ownership

privately: (jsoucí) v soukromém vlastnictvíprivately owned

property: duševní vlastnictvíintellectual property

retain: ponechat si co ve vlastnictvíretain possession of sth

title: nabývací listina dokládající vlastnictví, doklad o vlastnictví nemovitosti ap., list vlastnictví, vlastnický listtitle deed(s)

vlastnictví: převod vlastnictvíownership transfer