Hlavní obsah

vlastnictví

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vlastnění) čeho ownership(i držení) possession of sth(status majitele též) proprietorshipponechat si ve vlastnictví coretain ownership of sthpřevod vlastnictvíownership transferv soukromém vlastnictvíin private ownership, privately owned
  2. (majetek) property, possessionsduševní vlastnictvíintellectual propertyveřejné/soukromé vlastnictvípublic/private property

Vyskytuje se v

duševní: duševní vlastnictvíintellectual property

přejít: přejít do čího vlastnictvípass to sb's possession

common: hold sth in common with sbmít co ve společném vlastnictví s kým, sdílet co majetek

communal: communal ownershipspolečné vlastnictví

freehold: have the freehold of sthmít co v absolutním vlastnictví

joint: ekon. joint ownershipspolečné vlastnictví, spoluvlastnictví

landed: landed property/estatepozemkové vlastnictví, pozemkový majetek

occupation: owner occupationbydlení v soukromém vlastnictví ve vlastním

owner: owner-occupiedv osobním vlastnictví byt, obytné plochy

ownership: home ownershipvlastnictví bytových prostor, vlastnické bydlení

ownership: collective ownershipspolečné vlastnictví

ownership: multiple ownershipsdílené vlastnictví více osobami

ownership: joint ownershipspolečné vlastnictví, spoluvlastnictví

ownership: NZeaE ownership flatbyt v osobním vlastnictví

ownership: ownership transferpřevod vlastnictví

ownership: change of ownershipzměna (ve) vlastnictví

private: ekon. private ownershipsoukromé vlastnictví

privately: privately owned(jsoucí) v soukromém vlastnictví

property: intellectual propertyduševní vlastnictví

retain: retain possession of sthponechat si co ve vlastnictví

title: title deed(s)nabývací listina dokládající vlastnictví, doklad o vlastnictví nemovitosti ap.