Hlavní obsah

landed [ˈlændɪd]

Vyskytuje se v

dry: na souši, na pevniněon dry land

grazing: pastvina, pastviskograzing (land)

parcel: parcela, pozemeka parcel (of land), land parcel

agricultural: zemědělská půda/technika/výrobaagricultural land/machinery/production

arable: orná půda, orné plochyzeměd. arable land

brownfield: nevyužívané pozemky s chátrající zástavbou, pozemky se starou zátěžíbrownfield land/sites

emergency: nouzové přistáníemergency landing

forced: nouzové přistání pro poruchu ap.forced landing

land: obdělávaná půdacultivated land

landed: pozemkový vlastníklanded proprietor

landing: cílová stránka na kterou odkáže uživatele vyhledávačvýp. landing page

lunar: přistání na Měsícilunar landing

mile: pozemní míle 1609 mland mile

Normandy: vylodění v NormandiiNormandy landing

open: otevřená krajinaopen land

owner: vlastník pozemku, pozemkový vlastníkland owner

pancake: přistání s propadnutím ztrátou rychlosti a vztlaku pod křídlylet. pancake landing

Polaroid ®: polaroid fotoaparátPolaroid (Land) camera

register: katastr nemovitostí, pozemková knihaland register

retract: zatáhnout podvozek letadlalet. retract the landing gear

retractable: zatažitelný podvozekretractable landing gear

set-aside: půda vyňatá z produkce záměrně nevyužívanázeměd. set-aside land

waste: pustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhorwaste land/ground

a, an: tisíc akrů půdya thousand acres of land

chřástal: zool. chřástal polnícorncrake, land rail

nouzový: nouzové přistáníemergency landing, s poškozením letounu crash landing, kvůli poruše ap. forced landing

podvozek: let. podvozek letadlalanding gear, BrE undercarriage

přirazit: přirazit ke břehureach the shore, přistát land, zastavit pull up

přistání: nouzové přistáníemergency landing, havarijní crash-landing

přistávací: přistávací dráha(landing) runway

přístavní: přístavní mololanding (stage), jetty, kolmo do moře pier

půda: zeměd. orná půdaarable land

půdní: půdní fondland resources

vrazit: jednu vrazit komupunch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb, take a swing at sb, zast. biff sb

vylodění (se): vylodění v NormandiiNormandy landing, přen. D-day

zaslíbený: i přen. země zaslíbenáthe Promised Land

země: rodná zeměnative land, domovina homeland, otčina fatherland, motherland, mother country

muset: Museli přistát.They were forced to land.

tvrdý: tvrdé přistáníheavy landing

prase: žít si jako prase v žitělive high on the hog, live off the fat of the land