Hlavní obsah

land [lænd]

Podstatné jméno

  1. zem, půdacultivated landobdělávaná půdaland resourcespůdní fondland tenuredržba půdy
  2. pozemek
  3. zem(ě), pevninanative landrodná země

Přídavné jméno

  1. pozemní na zemi se odehrávajícíland force(s)/transport(ation)pozemní vojska/doprava
  2. zool.suchozemský na souši žijícíland snailsuchozemský plž

Vyskytuje se v

dry: on dry landna souši, na pevnině

grazing: grazing (land)pastvina, pastvisko

parcel: a parcel (of land), land parcelparcela, pozemek

agricultural: agricultural land/machinery/productionzemědělská půda/technika/výroba

arable: zeměd. arable landorná půda, orné plochy

brownfield: brownfield land/sitesnevyužívané pozemky s chátrající zástavbou

crash-landing: make a crash-landingnouzově přistát s poškozením stroje

emergency: emergency landingnouzové přistání

forced: forced landingnouzové přistání pro poruchu ap.

landed: landed proprietorpozemkový vlastník

landed: landed property/estatepozemkové vlastnictví, pozemkový majetek

landing: emergency landingnouzové přistání

landing: výp. landing pagevstupní/cílová stránka na kterou odkáže uživatele vyhledávač

landing: voj. landing craftvyloďovací plavidlo s mělkým ponorem

lunar: lunar landingpřistání na Měsíci

mile: land milepozemní míle 1609 m

Normandy: Normandy landingvylodění v Normandii

open: open landotevřená krajina

owner: land ownervlastník pozemku, pozemkový vlastník

pancake: let. pancake landingpřistání s propadnutím ztrátou rychlosti a vztlaku pod křídly

Polaroid ®: Polaroid (Land) camerapolaroid fotoaparát

register: land registerkatastr nemovitostí, pozemková kniha

retract: let. retract the landing gearzatáhnout podvozek letadla

retractable: retractable landing gearzatažitelný podvozek

set-aside: zeměd. set-aside landpůda vyňatá z produkce záměrně nevyužívaná

waste: waste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

a, an: a thousand acres of landtisíc akrů půdy

chřástal: zool. chřástal polnícorncrake, land rail

nouzový: nouzové přistáníemergency landing, s poškozením letounu crash landing, kvůli poruše ap. forced landing

podvozek: let. podvozek letadlalanding gear, BrE undercarriage

přirazit: přirazit ke břehureach the shore, přistát land, zastavit pull up

přistání: nouzové přistáníemergency landing, havarijní crash-landing

přistání: tvrdé/měkké přistáníhard/soft landing

přistávací: přistávací dráha(landing) runway

přistávací: přistávací klapkylanding flaps, brzdicí trailing edge flaps

přístavní: přístavní mololanding (stage), jetty, kolmo do moře pier

půda: zeměd. orná půdaarable land

půdní: půdní fondland resources

vrazit: jednu vrazit komupunch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb

vylodění (se): vylodění v NormandiiNormandy landing

zaslíbený: i přen. země zaslíbenáthe Promised Land

země: rodná zeměnative land, domovina homeland, otčina fatherland

muset: Museli přistát.They were forced to land.

pole: Pracují na poli.They work in the fields., obdělávají půdu They work on the land.

tvrdý: tvrdé přistáníheavy landing

prase: žít si jako prase v žitělive high on the hog, live off the fat of the land