Hlavní obsah

dostat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohybem dospět) kam get to sth, reach sth(přijet) arrive to sthJak se dostanu na nádraží?How do I get to the station?
  2. (získat pozici ap.) kam get to sth(dosáhnout úrovně) reach sthNedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.dostat se k mocicome to power
  3. (do situace ap.) do čeho get into sth(skončit kde) land in sth
  4. (z nepříjemné situace) odkud get out of sth(uniknout ap.) escape from sth
  5. (s úsilím proniknout) kam get into sth(proniknout zábranou) penetrate sth(získat přístup) gain access to sthDostali se k našim datům.They gained access to our data.
  6. (k něj. činnosti) k čemu get (down) to do sth, come to sth(udělat si čas) get (a)round to sthK tomu se dostaneme později.We will come to that later.
  7. (získat) k čemu come by sth

Vyskytuje se v

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímcome into conflict with sb/sth

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzfall behind schedule

spor: dostat se do sporu s kýmget into an argument with sb

styk: dostat se do/být ve styku s kýmget/be in touch with sb

šlamastyka: dostat se do šlamastykyget into a fix

špice: dostat se na špiciget to the top/do vedení lead

užší: dostat se do užšího výběru kandidátbe shortlisted

ovace: Dostalo se mu mohutných ovací.He was given a standing ovation.

potíž: dostat se do potížíget into trouble

pozice: sport. dostat se na vedoucí pozicitake the lead

přes, přese: Dostali se přes silnici.They managed to get across the road.

smyk: dostat se do smyku, dostat smykgo into a skid

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb

střet: dostat se do střetu s kýmcome into conflict with sb

špička: dostat se mezi špičkuget to the top

okap: (dostat se) z deště pod okap(jump) out of the frying pan into the fire

popředí: dostat se do popředí vyniknout ap.come to the fore

scestí: dostat se na scestífall into bad ways

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocifall into sb's clutches

šikmý: přen. dostat se na šikmou plochuget into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrow

ulička: dostat se do slepé uličky jednání ap.reach a deadlock/a stalemate/an impasse