Hlavní obsah

arrive [əˈraɪv]

Vyskytuje se v

time: arrive in timepřijet včas

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

scrabble: He scrabbled to arrive first.Snažil se dorazit první.

arrive: arrive at sthdospět, dojít k čemu rozhodnutí ap., shodnout se na čem