Hlavní obsah

spojení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (dopravní, telefonní ap.) connection(fyzické, propojení) link
  2. (kontakt) contact, connection, link(komunikace) communicationbýt ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb
  3. (pohlavní) (sexual) intercourse, coition, copulation
  4. (vytvoření celku) union, joining, uniting
  5. (propojení) connection, (con)junction(spoj) joint(kloubní ap.) articulation(propojení) link(ing)(splynutí) fusion of sthelektr. krátké spojení zkratshort circuit
  6. (slovní) ling. phrase

Vyskytuje se v

národ: Organizace spojených národůUnited Nations (Organization)

organizace: Organizace spojených národůUnited Nations Organization

plošný: tech. plošný spojprinted circuit

pružný: pružný spojflexible joint

spoj: elektr. plošný spojprinted circuit

spoj: chytit/zmeškat spojcatch/miss a connection

spojený: spojené nádobycommunicating vessels

spojit: spojit si co s čímassociate sth with sth

spojit: být spojen s čímbe related/linked to sth, be coupled with sth

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause with sb

spojit: spojit povinnost se zábavoumix business with pleasure

ustálený: ustálené slovní spojeníset phrase, (phrasal) idiom

spojený: nerozlučně spojený s číminseparable from sth

spojit: Můžete mě spojit s ...?Can you put me through to ...?

spojit se: Spojili se proti němu.They united against him.

affiliation: have an affiliation with/to sthmít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

circuit: tech. printed circuitplošný spoj

communication: be in communicationbýt ve spojení

conjoin: be conjoined with sthbýt spojen(ý) s čím

connection: connection flightletecký spoj/přípoj

contact: break contact with sbpřerušit spojení s kým

couple: přen. be coupled with sthbýt spojený s čím potíže ap.

flange: flange jointpřírubový spoj

go: go in with sbdát se dohromady, spojit se s kým

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

history: have a history of sthmít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat co

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

interweave: be interwoven with sthbýt úzce spojen/propojen/propleten s čím

join: join handschytit se za ruce, spojit ruce kněz novomanželům

link: be linked to sthbýt spojený, mít spojitost, souviset s čím

mortise: mortise jointčepový spoj, anat. kotníkový kloub

occupationally: occupationally relatedspojený se zaměstnáním choroba ap.

phrase: set phraseustálené slovní spojení, ustálený obrat

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

scarf: scarf (joint)spoj na pokos

set: set phraseustálené slovní spojení

train: žel. train connectionvlakové spojení

transit: AmE transit linespoj veřejné dopravy

unite: unite sb in marriagespojit koho ve svazek manželský

wire: wire sth togethersdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em co

yoke: yoked by marriagespojen(i) poutem manželským

dead: The line has gone dead.Linka je hluchá., Vypadlo spojení. telefonní

common: make common cause with sbdát se dohromady, spojit se s kým pro společný cíl