Hlavní obsah

spojení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (dopravní, telefonní ap.) connection(fyzické, propojení) link
  2. (kontakt) contact, connection, link(komunikace) communicationbýt ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb
  3. (pohlavní) (sexual) intercourse, coition, copulation
  4. (vytvoření celku) union, joining, uniting
  5. (propojení) connection, (con)junction(spoj) joint(kloubní ap.) articulation(propojení) link(ing)(splynutí) fusion of sthelektr. krátké spojení zkratshort circuit
  6. (slovní) ling. phrase

Vyskytuje se v

národ: Organizace spojených národůUnited Nations (Organization)

organizace: Organizace spojených národůUnited Nations Organization

plošný: tech. plošný spojprinted circuit

pružný: pružný spojflexible joint

spoj: elektr. plošný spojprinted circuit

spojený: spojené nádobycommunicating vessels

spojit: spojit si co s čímassociate sth with sth

ustálený: ustálené slovní spojeníset phrase, (phrasal) idiom

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb

spojit se: Spojili se proti němu.They united against him.

affiliation: mít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.have an affiliation with/to sth

alliance: spojit se, vytvořit alianciform an alliance

circuit: plošný spojtech. printed circuit

communication: být ve spojeníbe in communication

conjoin: být spojen(ý) s čímbe conjoined with sth

connection: letecký spoj/přípojconnection flight

contact: přerušit spojení s kýmbreak contact with sb

couple: být spojený s čím potíže ap.přen. be coupled with sth

flange: přírubový spojflange joint

go: dát se dohromady, spojit se s kýmgo in with sb

grow: srůst, spojit se, splynoutgrow together/into one

history: mít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat cohave a history of sth

interference: tuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsnotech. interference fit

interweave: být úzce spojen/propojen/propleten s čímbe interwoven with sth

join: chytit se za ruce, spojit ruce kněz novomanželůmjoin hands

link: být spojený, mít spojitost, souviset s čímbe linked to sth

mortise: čepový spoj, anat. kotníkový kloubmortise joint

occupationally: spojený se zaměstnáním choroba ap.occupationally related

phrase: ustálené slovní spojení, ustálený obratset phrase

picnic: = závody v přírodě spojené s další společenskou zábavouAusE picnic race (meeting)

scarf: spoj na pokosscarf (joint)

set: ustálené slovní spojeníset phrase

train: vlakové spojenížel. train connection

transit: spoj veřejné dopravyAmE transit line

unite: spojit koho ve svazek manželskýunite sb in marriage

wire: sdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em cowire sth together

yoke: spojen(i) poutem manželskýmyoked by marriage

dead: Linka je hluchá., Vypadlo spojení. telefonníThe line has gone dead.

common: dát se dohromady, spojit se s kým pro společný cílmake common cause with sb