Hlavní obsah

conjoin [kənˈdʒɔɪn]

Sloveso

  • form.pojit (se)be conjoined with sthbýt spojen(ý) s čím

Vyskytuje se v

conjoin: být spojen(ý) s čímbe conjoined with sth