Hlavní obsah

spojený

Vyskytuje se v

národ: United Nations (Organization)Organizace spojených národů

organizace: United Nations OrganizationOrganizace spojených národů

plošný: printed circuittech. plošný spoj

pružný: flexible jointpružný spoj

spoj: printed circuitelektr. plošný spoj

spojit: associate sth with sthspojit si co s čím

ustálený: set phrase, (phrasal) idiomustálené slovní spojení

ztratit: lose contact/touch with sbztratit kontakt/spojení s kým nestýkat se

spojení: be/get in contact/touch with sbbýt ve/dostat se do spojení s kým

spojený: inseparable from sthnerozlučně spojený s čím

spojit se: They united against him.Spojili se proti němu.

volně: loose-jointedvolně spojený

znamenat: UN stands for United Nations.SN znamená Spojené národy.

affiliation: have an affiliation with/to sthmít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

circuit: tech. printed circuitplošný spoj

communication: be in communicationbýt ve spojení

conjoin: be conjoined with sthbýt spojen(ý) s čím

connection: connection flightletecký spoj/přípoj

contact: break contact with sbpřerušit spojení s kým

couple: přen. be coupled with sthbýt spojený s čím potíže ap.

flange: flange jointpřírubový spoj

go: go in with sbdát se dohromady, spojit se s kým

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

history: have a history of sthmít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat co

interference: tech. interference fittuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsno

interweave: be interwoven with sthbýt úzce spojen/propojen/propleten s čím

link: be linked to sthbýt spojený, mít spojitost, souviset s čím

mortise: mortise jointčepový spoj, anat. kotníkový kloub

occupationally: occupationally relatedspojený se zaměstnáním choroba ap.

phrase: set phraseustálené slovní spojení, ustálený obrat

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

scarf: scarf (joint)spoj na pokos

set: set phraseustálené slovní spojení

train: žel. train connectionvlakové spojení

transit: AmE transit linespoj veřejné dopravy

wire: wire sth togethersdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em co

yoke: yoked by marriagespojen(i) poutem manželským

common: make common cause with sbdát se dohromady, spojit se s kým pro společný cíl