Hlavní obsah

spojit

Dokonavé sloveso

  1. (v jedno) co connect, join(napojit) link(dva části ap.) couple sth
  2. (telefonem ap.) koho s kým put sb through to sb, connect sb(fyzicky) linkMůžete mě spojit s ...?Can you put me through to ...?
  3. (do vnitřní souvislosti) co s čím associate sth with sth(o vztahu) relate sth to sthspojit si co s čímassociate sth with sthbýt spojen s čímbe related/linked to sth, be coupled with sth
  4. (vytvořit souvislost částí) co join, connect(sjednotit) unite(směs pojivem) bind sth(smísit ap.) mergespojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause with sb
  5. (současně vykonat) co s čím join(sloučit) combine sthspojit povinnost se zábavoumix business with pleasure

Vyskytuje se v

plošný: tech. plošný spojprinted circuit

pružný: pružný spojflexible joint

spoj: elektr. plošný spojprinted circuit

spoj: chytit/zmeškat spojcatch/miss a connection

spojit se: Spojili se proti němu.They united against him.

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

circuit: tech. printed circuitplošný spoj

conjoin: be conjoined with sthbýt spojen(ý) s čím

connection: connection flightletecký spoj/přípoj

flange: flange jointpřírubový spoj

go: go in with sbdát se dohromady, spojit se s kým

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

interweave: be interwoven with sthbýt úzce spojen/propojen/propleten s čím

join: join handschytit se za ruce, spojit ruce kněz novomanželům

mortise: mortise jointčepový spoj, anat. kotníkový kloub

scarf: scarf (joint)spoj na pokos

transit: AmE transit linespoj veřejné dopravy

unite: unite sb in marriagespojit koho ve svazek manželský

wire: wire sth togethersdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em co

yoke: yoked by marriagespojen(i) poutem manželským

common: make common cause with sbdát se dohromady, spojit se s kým pro společný cíl