Hlavní obsah

connection, connexion [kəˈnekʃən]

Vyskytuje se v

cable: cable connectionkabelové připojení, pevná linka internetová

train: žel. train connectionvlakové spojení

internetový: internetové připojeníInternet access/connection

plynový: plynová přípojkagas connection (pipe)

síťový: výp. síťové připojeníInternet connection

souvislost: v souvislosti s čímin connection with sth, hovoříme-li o when speaking of sth

spoj: chytit/zmeškat spojcatch/miss a connection

styk: mít styky vlivné známébe well-connected, have connections, have friends in the right places, have influential friends

úzký: úzká spolupráce/spojitostclose cooperation/connection

zapojení: elektr. paralelní/sériové zapojeníparallel/series connection

známost: známosti vlivné konexeconnections, contacts

připojení: připojení na internetInternet access/connection

spojitost: ve spojitosti s čímin connection with

vlakový: vlakový přípojconnecting train, train connection