Hlavní obsah

train [treɪn]

Podstatné jméno

  1. vlak, vlaková soupravago by traincestovat vlakemchange trainspřestoupit při cestě vlakemžel. train connectionvlakové spojenížel. connecting trainvlakový přípojžel. train diagramnákresný jízdní řád, dopravní grafikonžel. train unitvlaková soupravatrain setsada vláčků modelářských, vlaková souprava
  2. kolona, konvoj aut, karavanatrain of vehicleskolona vozideltrain of mournerssmuteční procesíin sb's trainv závěsu za kým
  3. série, sled návazných událostí, myšlenek ap.train of thoughtmyšlenkový pochod, sled myšleneklose one's train of thoughtztratit nitin the train of sthjako důsledek čeho
  4. vlečka šatů
  5. zápalnice, zápalná šňůra nálože

Podstatné jméno

  1. in train BrEv běhu, rozběhnutý, běžící proces ap.

Vyskytuje se v

gravy train: be on the gravy trainbýt za vodou, být ve vatě, být u koryta snadno získávat velké peníze

train: in trainv běhu, rozběhnutý, běžící proces ap.

central: central train stationhlavní vlakové nádraží

commuter: commuter trainpříměstský vlak pro dojíždějící

corridor: corridor trainprůchozí vlak s chodbičkou

gear: tech. gear trainozubené soukolí

in-service: in-service trainingdoškolování

motor: žel. motor-coach trainmotorový vlak, motorák

occupational: occupational trainingpracovní školení

officer: training officerškolící pracovník

pants: training pantsplenkové kalhoty pro starší děti

physical: physical trainingtělocvik, cvičení fyzické, tělesná výchova

robber: bank/train robberbankovní/vlakový lupič

robbery: bank/train robberybankovní/vlaková loupež

runaway: runaway trainneřízený vlak bez strojvůdce

shuttle: shuttle trainkyvadlový vlak

slow: slow trainosobní vlak zastavující v každé stanici

through: through trainzrychlený vlak nestavící všude

training: toilet training, BrE potty trainingučení (chodit) na nočník malých dětí

universal: universal military trainingvšeobecný vojenský výcvik

vocal: vocal traininghlasové cvičení

wave: fyz. wave trainsled vln

crowded: crowded trainspřecpané vlaky

derail: The train (was) derailed.Vlak vykolejil.

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

get: What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?

pull out: The train pulled out of the station.Vlak vyjel ze stanice.

the: travel on the traincestovat vlakem

what: What if I miss the train?Co když zmeškám vlak?

dvoufázový: twice-a-day trainingdvojfázový trénink

kalhotky: svrchní - k držení plen nappy/AmE diaper cover(s), jednorázové nappy pants, pleny (disposable) diapers, (disposable) nappies, pro učení na nočník training pantsplenkové kalhotky

kruhový: circuit trainingkruhový trénink

kurz: training courseškolicí kurz

nákladní: goods train, AmE freight trainnákladní vlak

osobní: passenger train/car/shiposobní vlak/vůz/loď

ozubený: gear(s), train of gearstech. ozubený převod, ozubené soukolí

pochod: train of thought, mental processesmyšlenkové pochody

příchod: To the trainsPříchod k vlakům nápis

přímý: direct/through trainžel. přímý vlak

příplatek: supplement(ary charge) for a fast trainrychlíkový příplatek

přípoj: connecting trainžel. vlakový přípoj

spěšný: express train/letterspěšný vlak/dopis

stanice: railway station, AmE train depotžel. železniční stanice

školicí: training centreškolicí středisko

tvrdě: work/train hardtvrdě pracovat/trénovat

vláček: (model) train setvláčky souprava modelů

vlak: passenger/direct trainosobní/přímý vlak

vlakový: train/railway/AmE railroad stationvlakové nádraží

do: the train to Parisvlak do Paříže

chytit: I must catch the seven o'clock train.Musím chytnout vlak v sedm.

jet: When is the next train to Prague?Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?

jízdní: (train) BrE timetable/AmE schedule(vlakový) jízdní řád

načas: The train arrived on time.Vlak přijel načas.

nával: The train was pretty packed/crowded.Ve vlaku byl pěkný nával.

opožděný: delayed trainopožděný vlak

přesednout: change trains for Londonpřesednout na vlak do Londýna

přijet: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

sled: sequence/train of eventssled událostí

stavět: The train doesn't stop/call here.Vlak tady nestaví.

špatný: get on the wrong trainnastoupit do špatného vlaku

trénovat: be training for the Olympicstrénovat na olympiádu

zapomenout: He left his jacket on the train.Zapomněl si ve vlaku sako.

koryto: be on the gravy trainpřen. být u koryta

zdraví: Cheers!, hovor. Chin-chin!, po kýchnutí Bless you!Na zdraví!

štěstí: a blessing in disguiseštěstí v neštěstí

blessed: círk. the Blessed Trinitysvatá Trojice

thistle: blessed thistlebenedikt lékařský

bless: God bless, bless youBůh vám žehnej výraz díků, přání ap.

blessing: count one's blessingsbýt vděčný za to, co je