Hlavní obsah

training [ˈtreɪnɪŋ]

Podstatné jméno

  1. výcvik, (vy)školení, průpravatoilet training, BrE potty trainingučení (chodit) na nočník malých dětíon-the-job trainingškolení při práci
  2. sport.tréninkbe in training for sthtrénovat, být v přípravě na cogo into trainingzačít trénovatout of trainingz formy, ve špatné kondici, netrénovanýkeep in trainingudržovat se ve forměcircuit trainingkruhový trénink cyklus cviků na procvičení celého těla

Vyskytuje se v

gravy train: to be on the gravy trainmastit si kapsu, snadno vydělávat velké peníze, být u koryta

train: in trainv běhu, rozběhnutý, běžící proces ap.

central: central train stationhlavní vlakové nádraží

commuter: commuter trainpříměstský vlak pro dojíždějící

corridor: corridor trainprůchozí vlak s chodbičkou

gear: tech. gear trainozubené soukolí

in-service: in-service trainingdoškolování

motor: žel. motor-coach trainmotorový vlak, motorák

occupational: occupational trainingpracovní školení

officer: training officerškolící pracovník

pants: training pantsplenkové kalhoty pro starší děti

physical: physical trainingtělocvik, cvičení fyzické, tělesná výchova

robber: bank/train robberbankovní/vlakový lupič

robbery: bank/train robberybankovní/vlaková loupež

runaway: runaway trainneřízený vlak bez strojvůdce

shuttle: shuttle trainkyvadlový vlak

slow: slow trainosobní vlak zastavující v každé stanici

through: through trainzrychlený vlak nestavící všude

training: toilet training, BrE potty trainingučení (chodit) na nočník malých dětí

universal: universal military trainingvšeobecný vojenský výcvik

vocal: vocal traininghlasové cvičení

wave: fyz. wave trainsled vln

crowded: crowded trainspřecpané vlaky

derail: The train (was) derailed.Vlak vykolejil.

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

get: What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?

pull out: The train pulled out of the station.Vlak vyjel ze stanice.

the: travel on the traincestovat vlakem

what: What if I miss the train?Co když zmeškám vlak?

dvoufázový: twice-a-day training, training twice a daydvojfázový trénink

kalhotky: svrchní - k držení plen nappy/AmE diaper cover(s), jednorázové nappy pants, pleny (disposable) diapers, (disposable) nappies, pro učení na nočník training pantsplenkové kalhotky

kruhový: circuit trainingkruhový trénink

kurz: training courseškolicí kurz

nákladní: goods train, AmE freight trainnákladní vlak

osobní: passenger train/car/shiposobní vlak/vůz/loď

ozubený: gear(s), train of gearstech. ozubený převod, ozubené soukolí

pochod: train of thought, mental processesmyšlenkové pochody

příchod: To the trainsPříchod k vlakům nápis

přímý: direct/through trainžel. přímý vlak

příplatek: supplement(ary charge) for a fast trainrychlíkový příplatek

přípoj: connecting trainžel. vlakový přípoj

spěšný: express train/letterspěšný vlak/dopis

stanice: railway station, AmE train depotžel. železniční stanice

školicí: training centreškolicí středisko

vláček: (model) train setvláčky souprava modelů

vlak: passenger/direct trainosobní/přímý vlak

vlakový: train/railway/AmE railroad stationvlakové nádraží

do: the train to Parisvlak do Paříže

chytit: I must catch the seven o'clock train.Musím chytnout vlak v sedm.

jet: When is the next train to Prague?Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?

jízdní: (train) BrE timetable/AmE schedule(vlakový) jízdní řád

načas: The train arrived on time.Vlak přijel načas.

nával: The train was pretty packed/crowded.Ve vlaku byl pěkný nával.

opožděný: delayed trainopožděný vlak

přesednout: change trains for Londonpřesednout na vlak do Londýna

přijet: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

sled: sequence/train of eventssled událostí

stavět: The train doesn't stop/call here.Vlak tady nestaví.

špatný: get on the wrong trainnastoupit do špatného vlaku

trénovat: be training for the Olympicstrénovat na olympiádu

tvrdě: work/train hardtvrdě pracovat/trénovat

zapomenout: He left his jacket on the train.Zapomněl si ve vlaku sako.

koryto: be on the gravy trainpřen. být u koryta