Hlavní obsah

crowded [ˈkraʊdɪd]

Vyskytuje se v

capacity: capacity crowdplná návštěvnost, maximální počet diváků při vyprodaném stavu

crowd out: ekon. crowding outvytěsňování soukromých investic státními

sell-out: hl. AmE sellout crowdvyprodané hlediště

crowded: crowded trainspřecpané vlaky

houf: hordes, crowds, army of sbhoufy spousty

nahrnout se: They crowded into the house.Nahrnuli se do domu.

nával: The train was pretty packed/crowded.Ve vlaku byl pěkný nával.

splynout: blend in with/into the crowd/backgroundsplynout s davem/pozadím

zahlédnout: I spotted him in the crowd.Zahlédl jsem ho v davu.

zaplavit: Demonstrators crowded the streets.Demonstranti zaplavili ulice.

crowd: the crowddiváci, publikum hl. velké