Hlavní obsah

relation [rɪˈleɪʃən]

Vyskytuje se v

relation: relationsvztahy, poměry mezi lidmi, státy ap.

establish: establish diplomatic relationsnavázat diplomatické vztahy

severance: severance of relationspřerušení styků společenských, diplomatických ap.

poměr: vzhledem k in relation to, relative to sth, úměrně in proportion to sthv poměru k čemu

pracovně: labour-law relationpráv. pracovně právní vztah

souviset: bear no relation to sth, have nothing to do with sthnijak nesouviset s čím

veřejnost: public relations departmentoddělení pro styk s veřejností

vztah: international relationsmezinárodní vztahy

příbuzný: distant/close relative/relation of sbvzdálený/blízký příbuzný koho