Hlavní obsah

relation [rɪˈleɪʃən]

Vyskytuje se v

establish: establish diplomatic relationsnavázat diplomatické vztahy

severance: severance of relationspřerušení styků společenských, diplomatických ap.

poměr: v poměru k čemuvzhledem k in relation to, relative to sth, úměrně in proportion to sth

pracovně: práv. pracovně právní vztahlabour-law relation

shoda: (pouhá) shoda jmencoincidence of names, při popření příbuzenství no relation

souviset: nijak nesouviset s čímbear no relation to sth, have nothing to do with sth

veřejnost: oddělení pro styk s veřejnostípublic relations department

vztah: mezinárodní vztahyinternational relations

vztah: mít dobré vztahy s kýmhave good relations with sb, be on friendly terms with sb

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb

vztah: ve vztahu k čemuin relation to sth

vztah: vzájemný vztahmutual relation(ship), blízký interrelation(ship)