Hlavní obsah

veřejnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (lidé obecně) the publicširoká veřejnostthe general publicotevřeno pro veřejnostopen to the publicoddělení pro styk s veřejnostípublic relations department
  2. (veřejné místo) public (place)na veřejnosti veřejněin publicodhalování na veřejnostiindecent exposure

Vyskytuje se v

povědomí: zvýšit povědomí veřejnosti o čemraise public awareness of sth

proniknout: proniknout na veřejnost informaceleak (out)

přednáška: přednáška pro veřejnostpublic lecture

zpřístupnit: zpřístupnit co pro veřejnostopen sth to the public

prát: prát (své) špinavé prádlo na veřejnostiwash one's dirty linen in public, AmE air one's dirty laundry in public

demand: na přání veřejnosti jelikož si to veřejnost žádáby popular demand

display: vystavený (pro veřejnost)on (public) display

exposure: obnažování (na veřejnosti), exhibicionismusindecent exposure

gallery: galerie pro veřejnost v parlamentu ap.public gallery

high street: móda pro širokou veřejnost hl. vycházející z posledních trendůhigh-street fashion

lewdness: obscénní chování na veřejnostipráv. public lewdness

public: široká veřejnostgeneral public

session: neveřejné zasedání, zasedání s vyloučením veřejnosticlosed session

sunshine: zákon o přístupnosti oficiálních dokumentů veřejnosti, zákon o svobodě informacíAmE sunshine law

verdict: veřejné mínění, názor veřejnostipublic verdict

veřejnost: oddělení pro styk s veřejnostípublic relations department