Hlavní obsah

view [vjuː]

Podstatné jméno

  1. on sth pohled, názor, stanovisko na coI take the view that ...Vidím to tak, že ...Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.
  2. of sth, from sth výhled, vyhlídka na co, odkud z okna ap.
  3. výhled, zorné pole, dohled kohoin viewv zorném poli, na dohledview anglezorný úhelcome into viewobjevit se na dohled
  4. náhled na stránku dokumentu ap.
  5. prohlídka, inspekce soudní ap.order to viewžádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.

Vyskytuje se v

block: block sb's viewbránit komu ve výhledu, znemožnit komu výhled

over: view over sthvýhled na co

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

fact: in view of the fact thatproto, že, jelikož, s ohledem na to, že

mirror: motor. rear-view mirrorzpětné zrcátko

rear: rear viewpohled zezadu

scenic: scenic view(krásná) vyhlídka

top: top viewpůdorys, pohled shora, nadhled

uncritical: uncritical viewnekritický pohled hodnocení

apart: Their views are miles apart.Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.

command: command a view of sthskýtat výhled na co

bok: pohled z boku profilside view

bránit: bránit komu ve výhledu na coobstruct sb's view of sth

celkový: celkový pohled na cogeneral view of sth

dohled: na dohled(with)in view

hledisko: z hlediska koho/čehofrom the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sth

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

pohled: z mého pohledufrom my point of view

výměna: výměna názorůexchange of views/opinions

vzhledem k: vzhledem k tomu, žegiven (the fact) that, in view of the fact that, jelikož since

z, ze: z ptačí perspektivyfrom bird's eye view

zrcátko: motor. zpětné zrcátkorear-view mirror, vnější outside mirror, side view mirror, BrE wing mirror

žabí: pohled z žabí perspektivyworm's eye view

blokovat: blokovat komu výhledbe blocking sb's view

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

hledisko: z mého hlediskafrom my point of view

názor: Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...

překážet: překážet komu ve výhledublock sb's view

seshora: pohled seshoraview from above

soud: podle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

uchvátit: Ten výhled mě uchvátil.I was enthralled by the view.

uvítat: Uvítali bychom vaše názory.We would welcome your views.

vadit: vadit komu ve výhledublock sb's view

vidět: Vidím to tak, že ...I take the view that ...

volný: volný výhledunobstructed/clear view

výhled: mít pěkný výhled na cohave a nice view of sth

výhled: bránit komu ve výhledublock sb's view

zastávat: Zastávám názor, že ...I hold the view/advocate that ...

perspektiva: přen. ptačí perspektivabird's eye view

vyměnit: vyměnit si názory na coexchange views on sth