Hlavní obsah

view [vjuː]

Podstatné jméno

  1. on sth pohled, názor, stanovisko na coI take the view that ...Vidím to tak, že ...Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.
  2. of sth, from sth výhled, vyhlídka na co, odkud z okna ap.
  3. výhled, zorné pole, dohled kohoin viewv zorném poli, na dohledview anglezorný úhelcome into viewobjevit se na dohled
  4. náhled na stránku dokumentu ap.
  5. prohlídka, inspekce soudní ap.order to viewžádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.

Vyskytuje se v

block: bránit komu ve výhledu, znemožnit komu výhledblock sb's view

over: výhled na coview over sth

point of view: z jakého hlediska/pohledu, co se týče čehofrom some point of view

view: vzhledem k čemu, s ohledem na, se zřetelem coin view of

fact: proto, že, jelikož, s ohledem na to, žein view of the fact that

mirror: zpětné zrcátkomotor. rear-view mirror

rear: pohled zezadurear view

scenic: (krásná) vyhlídkascenic view

top: půdorys, pohled shora, nadhledtop view

uncritical: nekritický pohled hodnoceníuncritical view

apart: Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.Their views are miles apart.

command: skýtat výhled na cocommand a view of sth

bok: pohled z boku profilside view

bránit: bránit komu ve výhledu na coobstruct sb's view of sth

celkový: celkový pohled na cogeneral view of sth

dohled: na dohled(with)in view

hledisko: z hlediska koho/čehofrom the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sth

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

pohled: z mého pohledufrom my point of view

výměna: výměna názorůexchange of views/opinions

vzhledem k: vzhledem k tomu, žegiven (the fact) that, in view of the fact that, jelikož since

z, ze: z ptačí perspektivyfrom bird's eye view

zrcátko: motor. zpětné zrcátkorear-view mirror, vnější outside mirror, side view mirror, BrE wing mirror

žabí: pohled z žabí perspektivyworm's eye view

blokovat: blokovat komu výhledbe blocking sb's view

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

názor: Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...

překážet: překážet komu ve výhledublock sb's view

seshora: pohled seshoraview from above

soud: podle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

uchvátit: Ten výhled mě uchvátil.I was enthralled by the view.

uvítat: Uvítali bychom vaše názory.We would welcome your views.

vadit: vadit komu ve výhledublock sb's view

vidět: Vidím to tak, že ...I take the view that ...

volný: volný výhledunobstructed/clear view

výhled: mít pěkný výhled na cohave a nice view of sth

zastávat: Zastávám názor, že ...I hold the view/advocate that ...

perspektiva: přen. ptačí perspektivabird's eye view

vyměnit: vyměnit si názory na coexchange views on sth

bird's eye view: vidět co z ptačí perspektivyhave a bird's eye view of sth