Hlavní obsah

viewing [ˈvjuːɪŋ]

Vyskytuje se v

block: block sb's viewbránit komu ve výhledu, znemožnit komu výhled

over: view over sthvýhled na co

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

view: in view ofvzhledem k čemu, s ohledem na, se zřetelem co

view: take a dim view of sb/sthnelibě nahlížet na co, vidět velice nerad co nekázeň ap.

view: in my viewpodle mého (názoru), podle mě

view: have sth in viewmít v úmyslu, mít za cíl co

view: take the long viewuvažovat z dlouhodobého hlediska

view: on viewk vidění, ke zhlédnutí, vystavený dílo, film ap.

view: with a view to doing sthza účelem udělat co

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

fact: in view of the fact thatproto, že, jelikož, s ohledem na to, že

mirror: motor. rear-view mirrorzpětné zrcátko

rear: rear viewpohled zezadu

scenic: scenic view(krásná) vyhlídka

top: top viewpůdorys, pohled shora, nadhled

uncritical: uncritical viewnekritický pohled hodnocení

view: in viewv zorném poli, na dohled

view: view anglezorný úhel

view: come into viewobjevit se na dohled

view: order to viewžádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.

apart: Their views are miles apart.Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.

command: command a view of sthskýtat výhled na co

view: I take the view that ...Vidím to tak, že ...

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.

bok: pohled z boku profilside view

bránit: bránit komu ve výhledu na coobstruct sb's view of sth

celkový: celkový pohled na cogeneral view of sth

dohled: na dohled(with)in view

hledisko: z hlediska koho/čehofrom the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sth

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

pohled: z mého pohledufrom my point of view

výměna: výměna názorůexchange of views/opinions

vzhledem k: vzhledem k tomu, žegiven (the fact) that, in view of the fact that, jelikož since

z, ze: z ptačí perspektivyfrom bird's eye view

zrcátko: motor. zpětné zrcátkorear-view mirror, vnější outside mirror, side view mirror, BrE wing mirror

žabí: pohled z žabí perspektivyworm's eye view

blokovat: blokovat komu výhledbe blocking sb's view

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

hledisko: z mého hlediskafrom my point of view

názor: Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...

překážet: překážet komu ve výhledublock sb's view

seshora: pohled seshoraview from above

soud: podle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

uchvátit: Ten výhled mě uchvátil.I was enthralled by the view.

uvítat: Uvítali bychom vaše názory.We would welcome your views.

vadit: vadit komu ve výhledublock sb's view

vidět: Vidím to tak, že ...I take the view that ...

volný: volný výhledunobstructed/clear view

výhled: mít pěkný výhled na cohave a nice view of sth

výhled: bránit komu ve výhledublock sb's view

zastávat: Zastávám názor, že ...I hold the view/advocate that ...

perspektiva: přen. ptačí perspektivabird's eye view

vyměnit: vyměnit si názory na coexchange views on sth