Hlavní obsah

viewing [ˈvjuːɪŋ]

Vyskytuje se v

block: block sb's viewbránit komu ve výhledu, znemožnit komu výhled

over: view over sthvýhled na co

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

view: in view ofvzhledem k čemu, s ohledem na, se zřetelem co

fact: in view of the fact thatproto, že, jelikož, s ohledem na to, že, z toho důvodu, že

mirror: motor. rear-view mirrorzpětné zrcátko

rear: rear viewpohled zezadu

scenic: scenic view(krásná) vyhlídka

top: top viewpůdorys, pohled shora, nadhled

uncritical: uncritical viewnekritický pohled hodnocení

apart: Their views are miles apart.Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.

command: command a view of sthskýtat výhled na co

bok: side viewpohled z boku profil

bránit: obstruct sb's view of sthbránit komu ve výhledu na co

celkový: general view of sthcelkový pohled na co

dohled: (with)in viewna dohled

hledisko: from the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sthz hlediska koho/čeho

podle: in my opinion/view, if you ask me, to my mindpodle mne/mého o názoru

pohled: from my point of viewz mého pohledu

výměna: exchange of views/opinionsvýměna názorů

vzhledem k: given (the fact) that, in view of the fact that, jelikož sincevzhledem k tomu, že

z, ze: from bird's eye viewz ptačí perspektivy

zrcátko: rear-view mirror, vnější outside mirror, side view mirror, BrE wing mirrormotor. zpětné zrcátko

žabí: worm's eye viewpohled z žabí perspektivy

blokovat: be blocking sb's viewblokovat komu výhled

dívat se: How do you view it?, What is your point of view?Jak se na to díváš ty?

názor: I hold the view/opinion that ...Jsem toho názoru, že ...

překážet: block sb's viewpřekážet komu ve výhledu

seshora: view from abovepohled seshora

soud: in my opinion/view, from my point of view, as I see itpodle mého soudu

uchvátit: I was enthralled by the view.Ten výhled mě uchvátil.

uvítat: We would welcome your views.Uvítali bychom vaše názory.

vadit: block sb's viewvadit komu ve výhledu

vidět: I take the view that ...Vidím to tak, že ...

volný: unobstructed/clear viewvolný výhled

výhled: have a nice view of sthmít pěkný výhled na co

zastávat: I hold the view/advocate that ...Zastávám názor, že ...

perspektiva: bird's eye viewpřen. ptačí perspektiva

vyměnit: exchange views on sthvyměnit si názory na co

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy