Hlavní obsah

zastávat

Nedokonavé sloveso

  1. (funkci) co hold sth, occupy sthzastávat funkci kohohold the post of sb, serve as sth
  2. (názor ap.) co hold(obhajovat) form. advocate sth, adhere to sthZastávám názor, že ...I hold the view/advocate that ...

Vyskytuje se v

úřad: zastávat úřad kohohold the position of sb

champion: champion the cause of sthpevně zastávat co