Hlavní obsah

konat

Vyskytuje se v

konat se: Závod se konal ...The race took place ...

duty: konat svou povinnostdo one's duty

hold: konat se, proběhnout organizovaná událostbe held

march: defilovat, pochodovat na přehlídce, konat vojenskou přehlídkumarch past