Hlavní obsah

názor

Podstatné jméno, rod mužský

  • (mínění) opinion, (point of) view(přesvědčení) belief, convictionpodle mého názoruin my opinionJaký máš na to názor?What is your opinion of that?Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...změnit názorchange one's mind/opinion

Vyskytuje se v

různit se: Názory se různí.Opinions differ.

všeobecně: všeobecně rozšířený názorpopularly held belief

výměna: výměna názorůexchange of views/opinions

dle: dle mého názoru ...in my opinion ...

klonit se: klonit se k názoru, žetend/be inclined to think that ...

opačný: Jsem opačného názoru.I am of the opposite opinion.

osobní: můj osobní názormy personal opinion

panovat: Panuje obecný názor, že ...There is a widespread belief that ...

přiklánět se: přiklánět se k názoru, že ...tend/be inclined to think that ...

přimět: Co tě přimělo změnit názor?What made you change your mind?

rozcházet se: Naše názory se rozcházejí.Our opinions diverge.

sdílet: sdílet čí názorshare sb's opinion

stejný: mít stejný názorhave the same opinion

uvítat: Uvítali bychom vaše názory.We would welcome your views.

věc: To je věc názoru.It's a matter of opinion.

zastávat: Zastávám názor, že ...I hold the view/advocate that ...

změnit: Změnil jsem názor.I('ve) changed my mind.

vyměnit: vyměnit si názory na coexchange views on sth

bandy: dohadovat se, mít výměnu názorů s kýmbandy words with sb

change: změnit názor, rozmyslet si tochange one's mind

compare: vyměnit si názory s kým na co, probrat to s kýmcompare notes with sb on sth

differ: názory se různíopinions differ

expert: názor odborníka, expertiza, znalecký posudekexpert('s) opinion

hold: mít (vlastní) názorhold opinions

mood: všeobecný názorpopular mood

opinion: názor (někoho) druhého pro porovnánísecond opinion

pot: tavicí kotlík, přen. místo mísení a střetávání kultur, názorů ap.melting pot

second thought: začínat mít pochybnosti o čem, (z)měnit názor na co své učiněné rozhodnutíhave second thoughts about sth

share: sdílet čí názor, souhlasit s kýmshare sb's opinion

speak: říci svůj názor, mluvit upřímněspeak one's mind

survey: průzkum (veřejného) mínění, zjišťování názorů(public) opinion survey

verdict: veřejné mínění, názor veřejnostipublic verdict

way: názory, způsob myšleníway of thinking

widely: Naše názory se výrazně liší.Our opinions differ widely.

apart: Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.Their views are miles apart.

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

mind: Změnil jsem názor., Rozmyslel jsem si to.I've changed my mind.

think: rozmyslet si to, změnit názorthink better of sth

názor: změnit názorchange one's mind/opinion