Hlavní obsah

názor

Podstatné jméno, rod mužský

  • (mínění) opinion, (point of) view(přesvědčení) belief, convictionpodle mého názoruin my opinionJaký máš na to názor?What is your opinion of that?Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...změnit názorchange one's mind/opinion

Vyskytuje se v

různit se: Názory se různí.Opinions differ.

všeobecně: všeobecně rozšířený názorpopularly held belief

výměna: výměna názorůexchange of views/opinions

dle: dle mého názoru ...in my opinion ...

klonit se: klonit se k názoru, žetend/be inclined to think that ...

opačný: Jsem opačného názoru.I am of the opposite opinion.

osobní: můj osobní názormy personal opinion

panovat: Panuje obecný názor, že ...There is a widespread belief that ...

přiklánět se: přiklánět se k názoru, že ...tend/be inclined to think that ...

přimět: Co tě přimělo změnit názor?What made you change your mind?

rozcházet se: Naše názory se rozcházejí.Our opinions diverge.

sdílet: sdílet čí názorshare sb's opinion

stejný: mít stejný názorhave the same opinion

uvítat: Uvítali bychom vaše názory.We would welcome your views.

věc: To je věc názoru.It's a matter of opinion.

zastávat: Zastávám názor, že ...I hold the view/advocate that ...

změnit: Změnil jsem názor.I('ve) changed my mind.

vyměnit: vyměnit si názory na coexchange views on sth

bandy: bandy words with sbdohadovat se, mít výměnu názorů s kým

change: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

compare: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

differ: opinions differnázory se různí

differ: agree to differnepokoušet se shodnout, ponechat si každý svůj názor

expert: expert('s) opinionnázor odborníka, expertiza, znalecký posudek

hold: hold opinionsmít (vlastní) názor

mind: change of mindzměna názoru hl. naprostý obrat

mood: popular moodvšeobecný názor

opinion: second opinionnázor (někoho) druhého pro porovnání

pot: melting pottavicí kotlík, přen. místo mísení a střetávání kultur, názorů ap.

second thought: have second thoughts about sthzačínat mít pochybnosti o čem, (z)měnit názor na co své učiněné rozhodnutí

share: share sb's opinionsdílet čí názor, souhlasit s kým

speak: speak one's mindříci svůj názor, mluvit upřímně

verdict: public verdictveřejné mínění, názor veřejnosti

way: way of thinkingnázory, způsob myšlení

widely: Our opinions differ widely.Naše názory se výrazně liší.

apart: Their views are miles apart.Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

mind: I've changed my mind.Změnil jsem názor., Rozmyslel jsem si to.

think: think better of sthrozmyslet si to, změnit názor